Lungfibrosföreningen

Lungfibrosföreningen

- För dig med lungfibros och anhöriga.

Föreningens främsta uppgift är att stödja patienter och anhöriga. Vi arbetar för en bättre och jämlik vård oavsett ålder, kön och bostadsort. Vi verkar också för ett ökat psykosocialt stöd i vården och i samhället i stort.

På hemsidan kan du läsa mer om föreningen och om lungfibros. Där kan du också ansöka om medlemskap. På Facebook finns en sluten grupp där vi diskuterar våra problem. Du kan också kontakta styrelsen direkt för mer information.

Du når oss med e-post till info@lungfibrosforeningen.se eller på postadressen Riksföreningen för lungfibros, Box 2077, 11674 Stockholm.