Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien

Aortadissektionföreningen Skandinavien

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien är en patientförening med medlemmar i Sverige, Danmark och Norge, varav merparten finns i Sverige.

Vi grundades 2014 och blev en medlemsorganisation i Riksförbundet HjärtLung år 2021.

Som patientförening samlar vi cirka 200 medlemmar. Huvuddiagnosen är den sällsynta diagnosen Aortadissektion men även alla de diagnoser som Aortaaneurysm och dissektioner i artärer sammanhängande med aortan.

Välkommen att engagera dig hos oss! Läs mer om föreningen på vår hemsida.