Styrelse

Ordförande

Charlotte Grass

Skicka e-post

0707917541

Vice ordförande

Uppdraget är vakant

Kassör

Mattias Johansson

Skicka e-post

Sekreterare

Uppdraget är vakant

Ordinarie styrelseledamot

Uppdraget är vakant

Ersättare i styrelsen

Gunilla Rundqvist

Skicka e-post

Anna Solem

Skicka e-post

Märta von Feilitzen

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Marie Morinder

Skicka e-post

Revisor ersättare

Uppdraget är vakant

Valberedning sammankallande

Juha Hilljare

Skicka e-post

Valberedning ordinarie

Susanne Falk

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant