Förbundsstyrelsens faddersystem

Förbundsstyrelsen (FS) i Riksförbundet HjärtLung har som stöd till föreningarna organiserat ett faddersystem som innebär att ledamöterna i förbundsstyrelsen är faddrar för olika länsföreningar inom förbundet.

Syftet med faddersystem är att underlätta direktkontakten mellan länsföreningarna, medlemsorganisationerna och förbundsstyrelsen. Uppdelningen är gjord så att ingen ledamot är fadder för sitt eget län.

Det bygger på en ömsesidig kontakt för att utbyta kunskap och information om nuläget och för att skapa en närhet i organisationen där båda parter tar ansvar att hålla kontakten med varandra. Faddern har varit ett extra bollplank för länsföreningen och medlemsorganisationerna inför olika möjligheter och utmaningar.

Faddern har på en del håll deltagit vid hantering av konflikter, sammanslagningar och nedläggningar, på samma sätt som de på andra håll deltagit på konferenser och möten med länsföreningarna och medlemsorganisationerna för att berätta om övergripande strategiska frågor i organisationen utifrån behov. Kontakten har uppehållits genom mejl, telefon, digitala möten och fysiska möten.

Det kan till exempel röra den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen, förbundets verksamhetsplan och budget samt underlag kring valda planerade aktiviteter.

Faddrarna kan också bjudas in vid jubileum eller andra arrangemang som förbundsstyrelsens representant. Varför inte bjuda in er fadder till en träff där ni samlat alla lokalföreningar inom länet? Faddern kommer gärna och berättar om allt från förbundets värdegrund till aktuell verksamhet.

Förbundsstyrelsens fadderlista 2022-2025

Övergripande ansvar för alla länsföreningar - Anders Åkesson.

Medlemsorganisationerna

Anders Åkesson.

Länsföreningarna och fadder för den

1. Blekinge län - Rolf Petterson, Skåne.
2. Dalarnas län - Kerstin Haglö, Blekinge.
3. Gotland län - Maud Molander, Stockholms län.
4. Gävleborgs län- Anna-Marta Roos Näslund, Jämtland.
5. Hallands län - Jörgen Warberg, Västra Götaland.
6. Jämtlands län - Gudrun Eliasson, Västerbotten.
7. Jönköping län - Mikael Nissen, Skåne.
8. Kalmar län - Mikael Nissen, Skåne.
9. Kronobergs län - Kerstin Haglö, Blekinge.
10. Norrbottens län - Gudrun Eliasson, Västerbotten.
11. Skåne län - Marianne Kjellquist, Västra Götaland.
12. Stockholms län - Jörgen Warberg, Västra Götaland.
13. Södermanlands län - Leif Altmann, Halland.
14. Uppsala län - Lisbeth Eriksson, Norrbotten.
15. Värmlands län - Maud Molander, Stockholms län.
16. Västerbottens län - Anna-Marta Roos Näslund, Jämtland.
17. Västernorrlands län - Sture Olsson, Västerbotten.
18. Västmanlands län - Karin Thalén, Uppsala län.
19. Västra Götalands län - Sture Olsson, Västerbotten.
20. Örebro län - Rolf Petterson, Skåne.
21. Östergötlands län - Marianne Kjellquist, Västra Götaland.

Kontakt