Förbundsstyrelsens faddersystem

Förbundsstyrelsen (FS) i Riksförbundet HjärtLung har som stöd till föreningarna organiserat ett faddersystem som innebär att ledamöterna i förbundsstyrelsen är faddrar för olika länsföreningar inom förbundet.

Syftet med faddersystem är att underlätta direktkontakten mellan länsföreningarna och FS. Uppdelningen är gjord så att ingen ledamot är fadder för sitt eget län.

Länsföreningarna kan ha kontakt med sin fadder som stöd i föreningsarbetet och har möjlighet att bjuda in sin fadder för samtal. Det kan till exempel röra den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen, förbundets verksamhetsplan och budget samt underlag kring valda planerade aktiviteter.

Faddrarna kan också bjudas in vid jubileum eller andra arrangemang som förbundsstyrelsens representant. Varför inte bjuda in er fadder till en träff där ni samlat alla lokalföreningar inom länet? Faddern kommer gärna och berättar om allt från förbundets värdegrund till aktuell verksamhet.

Här finns en förteckning över förbundsstyrelsen och vilket län som respektive ledamot är fadder för.

Förbundsstyrelsens fadderlista

 • Medlemsorganisationerna/övergripande ansvar för alla länsföreningar
  - Inger Ros, Stockholm

 • Stockholms län och Hallands län
  - Jörgen Warberg, Västra Götaland

 • Skåne län och Jönköpings län
  - Anna-Marta Roos Näslund, Jämtland

 • Västerbottens län och Örebro län
 • - Kerstin Haglö, Blekinge

 • Gotlands län
  - Martin Lång, Norrbotten

 • Norrbottens län och Uppsala län
  - Maud Molander, Stockholm

 • Östergötlands län och Västmanlands län
  - Mikael Nissen, Skåne

 • Västra Götalands län och Jämtlands län
  - Sture Olsson, Västerbotten

 • Västernorrlands län och Kronobergs län
  - Agneta Petersson, Skåne

 • Dalarnas län och Södermanlands län
  - Hjördis Eklund, Norrbotten
 • Blekinge län och Värmlands län
  - Yvonne Johansson, Jönköping

 • Gävleborgs län och Kalmar län
  - Marianne Kjellquist, Västra Götaland

Kontaktlistan