Förbundsstyrelsen

Här är kontaktuppgifter till vår förbundsstyrelse vald 2022-2025 samt en presentation av våra ledamöter. Förbundsstyrelsen sammanträder cirka sex gånger per år i Stockholm, varav några tillfällen är två-dagarssammanträden. En-dagsmöten hålls mestadels digitalt. 

Anders Åkesson

Förbundsordförande
Malmö 070 517 32 86 E-post till Anders Åkesson

Jörgen Warberg

Förste vice ordförande
Öckerö 070-333 13 10 E-post till Jörgen Warberg
Visa mer

Aktuellt styrelseuppdrag: Förste vice förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung. Representerar Funktionsrätt Sverige som suppleant i Myndigheten för delaktighets (MFD) funktionshinderråd 2020-2021.

Lokal- /länsförening:  Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Öckerö, ersättare i Riksförbundet Västra Götalands län. Egenvårdsombud i länet (ersättare). 

Utbildning: Auktoriserad fastighetsmäklare

Arbetslivserfarenhet: Fastighetsmäklare under mer än 46 år, alltjämt aktiv. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  Vice president i Lions Club Lerum, president i Rotary Göteborg Örgryte, revisor i Mäklarsamfundet Västsvenska kretsen. Satsning på Hjärtstartare inklusive registrering, SMS-livräddare, HLR-kurser jämte utbildning av desamma.

Anna-Marta Roos Näslund

Andre vice ordförande
Östersund 070-692 25 25 E-post till Anna-Marta Roos Näslund
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Andre vice förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- /länsförening: Revisor i Riksförbundet HjärtLung Östersund samt kassör i Riksförbundet HjärtLung Jämtlands län.

Utbildning: Civilekonom med vidare utbildning till Auktoriserad redovisningskonsult.

Arbetslivserfarenhet: Arbetat på Skatteverket (Västra fögderi Östersund), Brunflo Kommun(numera Östersunds Kommun) skolkontoret som kanslichef. Revisorshuset i Norrland AB 6,5 år, Grant Thornton AB 12 år. Lugnviks Transport, Årald Modén AB på ekonomiavdelningen, Egen företagare sedan 2009 och fortfarande som konsult i ekonomifrågor. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället:  SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet, Kvinnliga föreningen gamla Östersund, Östersunds Orkesterförening, 2 stycken bostadsrättsföreningar, Friluftsfrämjandet Frösö lokalförening. Ledare i Friluftsfrämjande lokalt och i distrikt Östersund resp.Jämtland. Röda Korset, Ledare för utbildningar inom ekonomi Vuxenskolan, ABF samt Komvux.

Marianne Kjellquist

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Mariestad 070-552 20 43 E-post till Marianne Kjellquist
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ersättare i Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- och länsförening: Ordförande Riksförbundet HjärtLung Norra Skaraborg, revisor i Riksförbundet HjärtLung Västra Götalands län.  

Utbildning:  Jag har ingen akademisk utbildning utan lärt mig den hårda vägen. Har fått utbildning genom mitt arbete.

Arbetslivserfarenhet: Har arbetat inom administration i 30 år. De senaste 10 åren innan pension som chef för en a-kassa i Stockholm. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Bor i Mariestad sedan 2009 och har varit kommunalråd i opposition under fyra år, numera avslutat. Har varit God man för en ungdom från Afghanistan som nu är 20 år och mitt uppdrag är slutfört, men kontakten består även för andra nysvenskar genom föreningen Tillsammansskapet. Deltar i politiskt föreningsarbete och är ordförande i Kyrkofullmäktige och ledamot i kyrkorådet.

Mikael Nissen

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Kristianstad tel: 070-580 12 21 E-post till Mikael Nissen
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse.

Lokal- och länsförening:  Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Kristianstad. EVO-ombud och HLR-instruktör. Registercoach.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: Driver eget företag som erbjuder utbildning och försäljning samt rådgivning. Officer i Flygvapnet (överstelöjtnant). Chef, strateg och projektledare inom IT-verksamhet i Region Skåne. 

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Styrelserepresentant och aktivitetsledare i ett antal andra ideella föreningar, bolag och stiftelser. Bred erfarenhet av föreningsverksamhet som ledare inom idrottsrörelsen och andra ideella föreningar. Politisk erfarenhet bl.a. som nämndeman samt facklig ordförande.

Kerstin Haglö

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Karlskrona 070-276 22 96 E-post till Kerstin Haglö
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot i FS för Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- /länsförening: Medlem i Riksförbundet HjärtLung Karlskrona, ordförande i Riksförbundet HjärtLung Blekinge län samt EVO-Lunga i länet (ersättare) och HLR-instruktör. 

Utbildning: Skötare och 1:e skötare inom psykiatrin, samt utbildning i miljöterapi, familjeterapi och demensvård.

Arbetslivserfarenhet: Vårdbiträde på gruppboende. Undersköterska på sjukhem och skötare inom psykiatrin. Riksdagsledamot 2002-2014. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ordförande för Marinens Musikkårs Vänner och ledamot i Samfällighetsförening. Har tidigare en lång erfarenhet som barn och ungdomsledare och distriktsordförande inom Unga Örnar. Hon var också projektledare i 7 år, för ett projekt som utbildade ungdomsledare i Kaliningradregionen. Har varit och är aktiv inom idrottsrörelsen, idag som volontär för HIF Karlskrona.

Maud Molander

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Lidingö tel: 070-650 54 60 E-post till Maud Molander
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot Riksförbundet HjärtLung.

Lokal- och länsförening: Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Sollentuna.

Utbildning: Fil mag. i historia, statskunskap, geografi, nationalekonomi, pedagogik, sociologi. Ämneslärarutbildning. Forskarutbildning i historia.

Arbetslivserfarenhet: Ämneslärare vid grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Lärare vid historiska institutionen, Stockholms universitet
Utredare vid Lärarnas Riksförbund. Pensionär.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Ledamot i samverkansråd med landstingsstyrelsen, Funktionsrätt Stockholms län. Styrelseledamot i ABF Stockholms län.  Styrelseledamot inom körverksamhet (två uppdrag). Fackliga uppdrag inom Lärarnas Riksförbund på olika nivåer inom förbundet. Ordförande i SACO-föreningen vid Lärarnas Riksförbund. Körsångsverksamhet under hela mitt vuxna liv.

Sture Olsson

Ordinarie ledamot Förbundsstyrelsen
Umeå 070-384 95 75 E-post till Sture Olsson
Visa mer

Aktuella styrelseuppdrag: Ordinarie ledamot Riksförbundet HjärtLung

Lokal- och länsförening: Ordförande Riksförbundet HjärtLung Umeå och ordförande i Riksförbundet HjärtLung Västerbottens län. EVO-ombud. 

Utbildning: Grundskola, Handelsskola, olika utbildningar inom företagsanställningar.

Arbetslivserfarenhet: Butikschef inom KF, resande säljare 45 år, Konsulent, distriktschef, regionchef och numera egen företagare.

Annan erfarenhet inom civilsamhället: Har varit ordförande i Kålaboda VVO (50 år). Sekreterare och ordförande i Säljarnas Riksförbund avdelning Nord. Allmänt samhällsengagerad.

Karin Thalén

Ordinarie ledamot förbundsstyrelsen
Uppsala 070-682 28 28 E-post till Karin Thalén

Lisbeth Eriksson

Ersättare i förbundsstyrelsen
Boden 070 678 67 98 E-post till Lisbeth Eriksson

Gudrun Eliasson

Ersättare i förbundsstyrelsen
Lycksele 070 615 69 40 E-post till Gudrun Eliasson

Rolf Petterson

Ersättare i förbundsstyrelse
Helsingborg 070-594 42 47 E-post till Rolf Petterson

Leif Altmann

Ersättare i förbundsstyrelsen
Halmstad 070-382 61 16 E-post till Leif Altmann