Vad som hänt 2017

Vad har hänt under 2017

Möte för nya medlemmar i februari

Den 23 februari hade föreningen ett medlemsmöte för nya medlemmar på Hjorten i Falköping, delar från styrelsen fanns med och berättade lite om vår verksamhet samt bjöd på fika det kom ca 25 personer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSMÖTE i Pingstkyrkan 1 mars

Gillis Hellberg gästade nyligen HjärtLung-föreningens årsmöte i Falköping.

Inför 150-talet medlemmar kåserade han kring  författaren Frithiof Nilsson-Piratens liv och leverne i samband med avslutningen i Pingstkyrkan. Årsmötet följde helt  valberedningens gedigna förslag till olika poster. Ordförande Bernth Gustafsson omvaldes för ett år, sekreterare Jan Holmgren för likaså ett år. För samma tid omvaldes Båsse Johansson som vice ordf. och vice sekr. Ledamöterna Anders Zetterberg, kassör, Anita Gärdling, Margareta Thor, Bengt Kullander omvaldes på två år tillsammans med Ing-Marie Zachrison, nyval. Ersättare för ett år är Jan Renström och Stig Johansson, den sistnämnde nyval. Berit Johansson avgick ur styrelsen och avtackades med en blomma. Till ledare i motionsgrupper och cirklar delades gratifikationer ut.

Mötet inleddes av ordf. Bernth Gustafsson och sedan följde parentation ledd av Margareta Thor som läste några versrader ur Lasse Berghagens rika produktion. Till ordf. för mötet valdes Elisabeth Egnéus, som klubbade ärendena i rask takt. Utöver nämnda val tillsattes i vanlig en rad funktionärer för olika ändamål, inte minst på motionssidan, som är omfattande. En ny valberedning utsågs och består av Leif Blomgren, Clary Pettersson och Tord Gustafsson.

Båsse Johansson redogjorde för innehållet i nyhetsbrevet, där motionsdelen presenterades av Doris Andersson. Föreningen har en bred verksamhet. Utöver olika motionsgrupper finns cirklar av olika slag. Föreläsningar, ofta med anknytning till föreningens grundverksamhet, står på programmet jämte långa och korta resor. I år blir det bl.a Bohuslän ( Vitlycke och Akvarellmuseet i Skärhamn ) och Småland (Ikea-museet och Linnés Råshult)

Efter kaffeservering följde så Hellbergs roande kåseri kring Piraten, som för övrigt står staty i Kivik. Gillis tackades med en ostkasse av ordf. Bernth. Lotteridragning avslutade mötet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------