Styrelse 2022

Ordförande

Leif Brandt

Skicka e-post

0702828271

Vice ordförande

Bernt Gustafsson

Skicka e-post

Kassör

Inga-Lill Roosvald

Skicka e-post

Sekreterare

Inga-Lill Josefsson

Skicka e-post

Inga-Lill Josefsson

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Bernt Gustafsson

Skicka e-post

Anders Zetterberg

Skicka e-post

Bo Johansson

Skicka e-post

Jan Holmgren

Skicka e-post

0706634476

Kristina Falk

Skicka e-post

Stig Johansson

Skicka e-post

Agneta Sterner

Skicka e-post

Annika Markström

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Birgitta Svensson

Skicka e-post

Lennart Pettersson

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Lars-Olof Larsson

Skicka e-post

Inga-Lill Roosvald

Skicka e-post

Revisor ersättare

Roland Broberg

Arne Berger

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Siewert Andersson

Skicka e-post

Inga Turin

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Anita Jacobson

Skicka e-post