Hjärt-Lung räddning

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Kedjan som räddar liv

 • Varningssignaler och tidigt larm 112
 • ”Tid är räddad hjärtmuskel”
 • ”Kampen mot klockan”
 • Tidig HLR (för att vinna tid)
 • Tidig defibrillering (för att starta hjärtat)
 • "Den gyllene timmen”
 • Vård efter hjärtstopp (för att bevara god livskvalité)

  Välkommen att gå en utbildning för att lära dig Hjärt Lung Räddning
  med hjärtstarter samt att kunna agera vid luftvägsstopp.


  Efter utbildning har du chansen att ge en medmänniska en andra chans.

  Utbildningen kommer att ske nu till våren, om intresse finns, mer information kommer. 
  Ni som är intresserade att bli livräddare är välkomna med en att prata med:
  Kristina Falk

  070-679 14 05

  Utbildningen är gratis för medlemmar.