Detta har hänt under 2016

Vad har hänt under 2016?

Här är ett urval av träffar vi har haft under 2016!

 

 

TRIVSELKVÄLL MED SVÄNGIGA
MUSIKAL- OCH JAZZLÅTAR


 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Heta kärleksmötet mellan två isbjörnar på isen i Arktis!

Visst är det häftigt det heta kärleksmötet mellan två isbjörnar på isen i Arktis. Bengt-Åke Öhgren fångade det med sin kamera från en gummibåt vid ett av sina äventyr norr om Svalbard. Kvällen hos Hjärt/Lung i Folkets Park i Falköping handlade om många möten med stora och mindre djur - valrossar, Spetsbergsgrisslor, polarrävar, storsälar och spännande fågelarter. Lägg härtill blommor i underbara färger. Ja, det blev på många sätt en färgrik afton i Bengt-Åkes sällskap. Lekande lätt sätter han ord till de bilder han visar. Därmed får också hans framförande en extra dimension. Applåderna var många och långa på detta höstens upptaktsmöte.


 Kvällen inleddes med tipspromenad runt i parken. Kvällens tolva hade Margareta Thor. Hon och några elvor prisades under aftonen. Båsse Johansson hade styrelsens uppdrag att hålla i kvällen som konferencier och inledde med en genomgång av det nyhetsbrev som alla mötesdeltagare nu hade i sin hand. Mycket händer under hösten och vintern, inte minst på motionssidan, där Doris Andersson var den som “berättade”. Som vanligt finns det studiecirklar att ta del av. Och resor till när och fjärran. Resekommittén vill gärna ha in fler resenärer till Rügen i slutet på oktober om resan ska bli av.

Under kvällen serverades kaffe och förrättades dragning i det lotteri där vinsterna hade matanknytning. Ordf. Bernth Gustafsson tackade kvällens gäst, Bengt-Åke Öhgren, med en presentost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Bengt-Åke Öhgren visade unika bilder från Arktis och än en gång bevisade han vilken god berättare han är.

 ------------------------------------------------------------  Blomster-
  vandringen
  i Kurebo

 

 

Strax efter midsommar ägde den numera traditionsenliga blomstervandringen rum. Ett 15-tal deltagare samlades på Fredriksbergskyrkans parkering för vidare färd till Kurebo i Börstig. Där finns en äng som Naturskyddsföreningen har restaurerat och årligen sköter med slåtter och bete. Från att ha varit helt igenväxt med sly och buskar är det nu en blomstrande oas med rara växter som majviva, slåttergubbe, nattviol, olika måror, jungfrulin, stor blåklocka och flera sorters starr. Eftersom det finns kalk i marken kan man också hitta t ex blodnyckel. När vi var där hade det varit torrt en längre period så växtligheten var inte så frodig som den kan vara andra år. Vi gynnades dock av vackert väder, så det blev en härlig kväll ute på ängen, där vi sedan också, förstås, fikade i gröngräset. Ingen av deltagarna hade tidigare hört talas om Kurebo äng, men alla var överens om att det är en liten pärla på Falbygden.

/Margareta Thor

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Försommarresa till Dalsland

HjärtLung i Falköping har varit på försommarresa till Dalsland, ett Sverige i miniatyr. Detta uttryck myntades en gång av prins Eugen. Här finns gott om sjöar, slätter och till och med ett fjäll. Bussen kryssade med sina resenärer genom ett intressant landskap med första stopp vid Skålleruds träkyrka på ett krön vid sjön Nären. Sällskapet granskade noga detaljerna i denna kyrka som en gång hyllats som Sveriges vackraste. Äldst är dopfunten från 1200-talet. Förmiddagskaffe intogs något senare i den gamla f.d kurortsparken i Dals Rostock. Resenärerna sökte sig här sedan till örtagården,hembygdsmuseet och det textila museet. I hembygdsmuseet kunde Falbygdsborna bl.a se föremål och bilder från brunn- och badanstaltstiden samt ett apotek, som det fordom såg ut.

SANNINGAR OCH SKRÖNOR

Dalslandskryssen fortsatte genom landskapet och ciceron Greta Breding berättade både sanningar och skrönor under färden. Generalen och Falbygdsfödde Georg Carl von Döbeln från Segerstad var indelt officer på bostället Önne i slutet på 1700-talet. Baldersnäs herrgård hade vid lunchdags dukat fram fiskgryta till sällskapet, som både före och efter strövade runt i denna omfattande parkanläggning belägen på en udde vid vackra Laxsjön. TV-programledaren Ingvar Oldsberg var under en tid ägare av herrgården. Ett kort besök gjordes också senare i Åmål, landskapets enda stad. Eftermiddagskaffe intogs på hotell Hehrne i utkanten av Vänersborg och med utsikt ut över Göta Älv, Redan på Gustav V: s tid blev älgen på Halleberg en kändis. Därför körde bussen sakta förbi Lilleskog och i höjd med det stationshus som inte länge finns, lyftes blickarna mot bergets krön. Den finns där, älgen, men med åren i nyare tappning. Det var kungligt värre i Lilleskog på den gamla goda tiden när lövade äreportar restes på stationsområdet och barnen gavs skolfritt!

När Falköping nalkades, tackade Bengt Molin resekommitténs Ing-Marie Zakrisson för en välplanerad resa och hans tack riktades också till guiden Greta och busschauffören Leif.

--------------------------------------------------------------------

SHOW-TIME i Folketspark, Falköping

Onsdagen den 27 april inbjöd Hjärt-Lung åter igen sina medlemmar till en trivselkväll i Folkets Park, Falköping. För underhållningen stod Göteborgsgruppen Show-Time.
De tre glada musikanterna Adrian, Roger och Nils hade en specialkomponerad och trevlig repotoar.
Det mesta såsom evergreens, allsång, country och rock spelades och alla sjöng eller trallade med till de välkända låtarna som alla kände igen.

 Efter fikapausen blev det trolleri, där några
av medlemmarna fick hjälpa till, det var
mycket uppskattat och roligt.
De avslutade med att spela några ballader.
En mycket trevlig kväll som vi kommer att
minnas länge.
Kvällen avslutades med lotteridragning.

Irene Holmgren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Möte med nya medlemmar på Hjorten den 31 mars.

          

Det samlades 19 st nya medlemmar och 5 st från styrelsen som berättade lite om vår verksamhet, Ordf. Bernth pratade lite om föreningen och våra resor som annordnas.Margareta berättade lite om den traditionella blomstervandringen i juni samt om studiecirklarna som hon är angagerad i bl.a. "Nya andetag", Stresshantering, och musiklyssnarcirkeln. Anita talade om cirkeln "Vän med ditt hjärta" och om hur viktigt det är att vi lär oss hjärt- och lungräddning. Berit berättade om alla våra motionsaktiviteter och hur viktigt det är att vi för på oss!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndagen den 7 mars gästade Daniel Hellner från Skaraborgs
sjukhus oss på Hjorten.

Välbesökt föreläsning hos HjärtLung-föreningen i Falköping

HjärtLung-föreningen i Falköping har haft en medlemsträff på Träffpunkt Ranten. Kvällens gäst var överläkare Daniel Hellner från Skaraborgs sjukhus, Skövde. Hans föreläsning handlade om förmaksflimmer och vikten av blodproppsförebyggande behandling. Han redogjorde på ett mycket trevligt och överskådligt sätt för olika slags förmaksflimmer och vad de orsakas av. Symptomen kan vara olika hos olika människor och ibland kan det ta tid att ställa rätt diagnos. Han redogjorde också för olika sorters medicinering och om vikten av att få rätt läkemedel. Det viktigaste i behandlingen är att förebygga blodpropp i hjärnan, vilket är en vanlig följd av förmaksflimmer om inte blodförtunnande medel sätts in. Han berättade också om elkonvertering, olika kirurgiska metoder t ex ablation och inoperation av pacemaker. Efter föreläsningen fanns det tillfälle att ställa frågor, vilket togs till vara av många deltagare. Ordförande Bernt Gustafsson tackade för ett intressant föredrag och det hördes många uppskattande kommentarer från publiken, som uppgick till drygt 120 personer. Där efter serverades kaffe med smörgås och kaka och som avslutning drogs vinsterna på kvällens lotterier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet  i Pingstkyrkan den 24 februari.

Föreningen HjärtLung i Falköping har haft årsmöte med 150-talet medlemmar i Församlingshemmet. Yngve Pettersson, ledde rutinerat årsmötet, där valberedningen omsorgsfullt sett till så att posterna var bemannade.

Efter inledande parentation, ledd av Margareta thor, klubbades ärendena snabbt genom. Föreningens verksamhetsberättelse pekade på en förening med många aktiviteter och en ekonomi i god balans.

Ledamöter som omvaldes för två år var Jan Holmgren, Berit Johansson, Bengt Molin, Bernth Gustafsson och Bo Johansson samt Jan Renström och Ing-Marie Zachrison omvaldes som ersättare i ett år. I styrelsen ingår också Anders Zetterberg, Anita Gärdling, Margareta Thor, Bengt Kullander och Bernth Gustafsson. Bernth Gustafsson omvaldes som ordf. En rad funktionärer inom bl.a motion, studiecirklar och servicegrupper valdes. Valberedningen består av Christer Larsson och Lennart Pettersson.

Båsse Johansson gick igenom Nyhetsbladet och berättade om de olika aktiviteterna som vi har i föreningen både när det gäller motion, resor och andra träffar. Doris Andersson talade om de olika motionsaktiviteterna som bedrivs i föreningen samt hjärt-lung räddingskurserna som numera hålls av Kerstin Åhag.  

Ordf. tackade Yngve Pettersson med en kokbokt och en ost för mötesledning. Avgående i olika funktioner tackades med blommor och funktionärer belönades med gratifikationer för gagnerikt arbete inom föreningens olika verksamheter.

Efter mötet bjöds det på kaffe och smörgås och därefter uppträdde Perra Ljungberg och Anders Granström med sång och musik samt ett musikquiz det var väldigt omtyckt av medlemmarna. Som avslutning blev det lotteridragning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------