Förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Nu lanseras filmen om förmaksflimmer där biträdande överläkare Kristina Hagwall berättar om symtom och behandling. Den ligger på Youtube på HjärtLungs kanal och heter "Om förmaksflimmer". 
Här vill man sprida kunskapen om förmaksflimmer.

Filmen är knappa 20 minuter lång. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0-CGsbqkB4