Cirklar o kurser

Cirklar och kurser 2023

Välkomna till våra studiecirklar som vi anordnar i vår. Syftet är ju förstås att lära sig något nytt, men det viktigaste är den sociala samvaron och de samtal som sker i gruppen. Det ska helst inte vara mindre än 4 deltagare i cirkeln, så ta gärna med en anhörig eller en kompis så det kan bli en cirkel.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Stickcafé, måndagar 4 september. Lokal: Hjorten.
Intresserade ring Anita Jacobson tel. 0730-614052.

Matlagningskurs i oktober
Anita Jacobson är ansvariga.
Ring Anita Jacobson senast den 1 oktober, tel. 0730-61 40 52.

Ut och äta grupp - vi åker (buss, bil el. tåg) ut till olika matställen runt om i Länet och äter en god middag. En grupp med damer och en med herrar! Vid frågor eller anmälan ring: Damer till Monica Segerfeldt 0703-34 06 43 eller
Inga-Lill Roosvald 0708-34 75 36.
Herrar: Stig Johansson 070-304 38 56.

Anmälan till cirklarna görs snarast till respektive ledare