Årsmötet 2011

Årsmötet 2011

120 av Hjärt- och Lungföreningens drygt 400 medlemmar i Falköping deltog på onsdagskvällen i föreningens trettonde årsmöte. Föreningens ordförande Bernth Gustafsson hälsade välkommen och mötet inleddes med en parentation över de medlemmar som gått bort under året.
Mötet hölls i Församlingshemmet där man förutom snabbt avklarade årsmötesförhandlingar under ledning av Håkan Arnesson hade nöje av underhållning, lotteri med skänkta vinster och kaffe med en god smörgås och kaka.

Birgitta Forsgård från Skövde svarade för kvällens underhållning med ett finstämt program med blandat innehåll från gamla kända sånger till gitarr och lättsamma historier

Den omfattande verksamhetsberättelsen föredrogs i valda delar av sekreteraren Göran Einarsson.

Föreningens kärnverksamhet utgörs av motion, föredrag och social samvaro. Ca 150 medlemmar har deltagit vid 4300 tillfällen i olika motionsaktiviteter som har letts av ideella ledare.

Årets verksamhet för övrigt toppades av äldre- och folkhälsominister Maria Larssons besök i början av april då hon föreläste i Stadsteatern om "Folkhälsa för äldre." Föreningen har förmånen att ha en livaktig reseverksamhet och i början av oktober företogs en bussresa till Berlin med 50 medlemmar.

Kassören Anders Zetterberg föredrog den ekonomiska redogörelsen som visade att året gett ett mindre överskott trots alla aktiviteter. Årsmötet beslutade att alla medlemmar som fyller 90 år skall befrias från att betala årsavgift. Mötet antog också stadgar för en minnesfond.

Till ordförande i föreningen omvaldes Bernth Gustafsson och till kassör Anders Zetterberg. Övriga i styrelsen är Göran Einarsson, Berit Johansson, Bengt Molin, Bo Johansson, Anita Gärdling och Carl-Erik Skårman. Nyvald som ordinarie i styrelsen blev Christina Karén.

Till ersättare i styrelsen omvaldes Jan Renström och nyvaldes Margareta Thor. Doris Andersson avtackades med blommor och present för fleråriga insatser i föreningens styrelse och som eftervårdsombud för hjärtsjuka.

Avslutningsvis informerade verksamhetsledarna om planerade verksamheter under våren. Jan Renström berättade om årets Tysklandsresa som går till Lübeck och Goslar och tillfälle gavs att anmäla sig till resan.


Doris Andersson avtackas för ett mångårigt arbete i föreningen av Göran Einarsson


Birgitta Forsgård Skövde kvällens underhållare.


Kvällens ordförande var Håkan Arnesson politker i Falköping.


Några av de120 personer som var på årsmötet.