Blomstervandring 2015

Blomstervandring 2015

Nohlmarkens naturreservat - Blomstervandring med Hjärt och Lungföreningen i Falköping 2015.

Hjärt och Lungs föreningen i Falköping besökte Nohlmarkens naturreservat i Skultorp. Ett 20-tal medlemmar hade mött upp i vackert sommarväder, Margareta Thor visade sina stora kunskaper om orkidéer. Till sin hjälp hade hon Christina o Stig Färnefalk.

Orkidéer vi såg: skogsnyckel, ängsnyckel, vaxnyckel, nattviol. Sällsynt och svårupptäckt var det lilla honungsblomstret, vi såg trots det ett tiotal. Kärrknipprot kommer att blomma i massor om några veckor . Andra intressanta växter: blåeld, kärrspira, gökblomster, natt och dag, brudbröd, tätört, gräsull och darrgräs. Det var en trivsam kväll som avslutades med fika från medhavda kaffekorgar, tyvärr med lite regn vid kaffet.

Christina o Stig Färnefalk och Margareta Thor.