Årsmöte 2010

Årsmöte 2010

130 av Hjärt- och Lungföreningens drygt 400 medlemmar i Falköping deltog på onsdagskvällen i föreningens tolfte årsmöte. Göran Einarsson hälsade välkommen och mötet inleddes med en parentation över de medlemmar som gått bort under året. Minnesakten avslutades med Bo Setterlinds dikt "Döden tänkte jag mig så".

Mötet hölls i Församlingshemmet där man förutom snabbt avklarade årsmötesförhandlingar under ledning av Conny Johansson hade nöje av underhållning, lotteri med skänkta vinster och kaffe med en god smörgås och kaka.

Ronny Nyman, välkänd från sitt program "Nymans pärlor" i Radio Skaraborg gladde medlemmarna med ett mycket uppskattat framträdande under kvällen tillsammans med pianister Bengt Levin.

Den omfattande verksamhetsberättelsen föredrogs i valda delar av sekreteraren Göran Einarsson som också påminde om den stora förlust som föreningen gjorde i slutet av året då dess ordförande Stig Pauli hastigt rycktes bort.

Föreningens kärnverksamhet utgörs av motion, föredrag och social samvaro. Ca 150 medlemmar har deltagit vid 4300 tillfällen i olika motionsaktiviteter som har letts av ideella ledare.

Årets verksamhet rivstartade med två uppskattade arrangemang tillsammans med Folkhälsorådet för allmänheten i Stadsteatern. Föreningen har under året kunnat glädja oss åt genomförandet av två förändringar som man aktivt arbetat för. Dels har kommunen infört nya regler för bidrag till föreningar inom Socialnämndens ansvarsområde och dels har Riksförbundet beslutat att införa enhetliga mallar för hemsidorna på alla nivåer inom förbundet.

Kassören Anders Zetterberg föredrog den ekonomiska redogörelsen som visade att året gett ett mindre överskott trots alla aktiviteter.

Till ordförande i föreningen nyvaldes Bernth Gustafsson och till kassör omvaldes Anders Zetterberg. Övriga i styrelsen är: Doris Andersson, Göran Einarsson, Berit Johansson, Bengt Molin. Nyvald som ordinarie i styrelsen blev Bo Johansson, Anita Gärdling och Carl-Erik Skårman.

Till ersättare i styrelsen omvaldes Jan Renström och nyvaldes Christina Karén. Rune Johansson avtackades med blommor för hans stora insatser i föreningens styrelse under flera år bl. a. som kassör.