Årsmöte 2013

Årsmöte 2013

Musikfrågesport med Perra och Anders på välbesökt Hjärt-Lung-årsmöte
140 medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas förening i Falköping fick vid måndagskvällens årsmöte i Falköpings Folkets Park vara med om en trivsam musikgissning.

Det var musikanterna Perra Ljungberg och Anders Karlsson, som tog med deltagarna på en musikalisk resa. De presenterade med hjälp av sina instrument musik från olika tidsepoker och frågesporten blev en lyckad del av föreningens årsmöte, som leddes av vice ordf. Carl-Eric Skårman. Mötet öppnades av ordförande Bernth Gustafsson.
Föreningen har en omfattande verksamhet, bland annat med olika former av motion under så gott som alla veckans dagar. Resor är också ett omfattande inslag. Långt borta och nära är resmålen. Trivselkvällar med olika föredrag och underhållning står också på föreningens meny. Därför kunde man lägga en diger verksamhetsberättelse till handlingarna jämte en ekonomisk redogörelse, som visar att föreningens ekonomi är god.
Många valdes om på föreningens 15:e årsmöte. Bernt Gustafsson fortsätter som ordförande under 2013. Sekreteraren Jan Holmgren och kassören Anders Zetterberg valdes på två år, likaså vice ordf. Carl-Eric Skårman och ledamoten Anita Gärdling. Christina Karén omvaldes på ett år. Bengt Mohlin, Berit Johansson och Bo Johansson sitter kvar som ledamöter. Ersättarna Margareta Thor och Jan Renström omvaldes på 1 år. Eftervårdsombud är Christina Karén och Margareta Thor. Christina K. är också studieorganisatör. Revisorerna Sture Pettersson och Lars-Ove Larsson jämte suppl. Birgit Svantesson omvaldes.

En rad övriga funktionärer valdes, bland annat inom den omfattande motionen. Det var också avtackning av dem som lagt ner mycket arbete under det gångna verksamhetsåret. Vårens kursutbud, studiecirklar och motion presenterades. I vårens nyhetsbrev från styrelsen finns det mesta presenterat, även så den Må-Bra-Dag som Falköping står värd för den 22 maj.

Mötet inleddes med parentation av under året avlidna medlemmar. Den leddes förtjänstfullt av Doris Andersson.

Bernt Gustafsson, som lägger ner ett omfattande arbete som ordförande, avtackades med vårblommor av Kjell Setterberg.