Årsmötet för 2015

Årsmötet för 2015

Föreningen HjärtLung i Falköping har haft årsmöte med 150-talet medlemmar i Församlingshemmet. Agne Arnesson, som bl.a varit fullmäktiges ordförande, ledde rutinerat ett årsmöte, där valberedningen omsorgsfullt sett till så att posterna var bemannade.

Efter inledande parentation, ledd av Doris Andersson, klubbades ärendena snabbt genom. Föreningens verksamhetsberättelse pekade på en förening med många aktiviteter och en ekonomi i god balans.

Ledamöter som omvaldes för två år var Jan Holmgren, Anders Zetterberg, Anita Gärdling, Margareta Thor, Bengt Kullander. Jan Renström omvaldes och Ing-Marie Zachrison nyvaldes som ersättare i ett år. I styrelsen ingår också Bernth Gustafsson, Berit Johansson, Bengt Molin och Bo Johansson. Bernth Gustafsson omvaldes som ordf. och likaså sekr. Jan Holmgren och kassör Anders Zetterberg. En rad funktionärer inom bl.a motion, studiecirklar och servicegrupper valdes. Valberedningen består av Christer Larsson, Lennart Pettersson och Rune Bjerke.

Ordf. tackade Agne Arnesson med Falbygdsost för mötesledning. Föreningens ordf. fick i sin tur blommor för sitt sätt att leda föreningen. Avgående i olika funktioner tackades med blommor och funktionärer belönades med gratifikationer för gagnerikt arbete inom föreningens olika verksamheter.

För kvällens underhållning stod medlemmar ur folkmusikgruppen Drag, strängar och blås, som för aftonen saknade blås. De lokala kändisarna från Falbygdens olika hörn hyllades med kraftiga applåder.


Årsmötet 2015. Ca 160 personer var närvarande.


Podiet på årsmötet. Fr v Anders Zetterberg, Agne Arnesson o Jan Holmgren.


För underhållningen svarade Britt- Marie Stridh med Drag, strängar o blås.


Veteraner som slutar sina uppdrag. Fr v. Bernt Klaar, Rune Mohlin o Inger Ekberg.


Vice ordförande och ordförande i föreningen.Fr. v Bo Johanssson o Bernth Gustafsson


Våra motionsledare och vår matlagnings" fröken" Anders Zetterberg, Doris Andersson, Ann- Marie Kardell, Brita Pettersson, Anita Jacobson, Kjell Setterberg, Brita Molin, Berit Johansson och Ulla-Britt Lager.

Senast uppdaterad: