Hur har du det med minnet?

Hur har du det med minnet?

Minnesvärt hos HjärtLung-föreningen. HjärtLung-föreningen i Falköping har haft en sammankomst i Församlingshemmet med sjuksköterskan och minnesforskaren Ewa Styrud från Alingsås som gäst.

Det var en intressant föreläsning som samlade drygt 100-talet medlemmar. Rubriken för kvällen var "Hur har du det med minnet? Den försmädliga vardagsglömskan". Ewa började med att förklara lite om hur vår hjärna fungerar och om korttidsminne, närminne och långtidsminne.

Alla kände nog igen sig när hon pratade om problem med att minnas namn, och om man verkligen låst dörren eller stängt av spisplattan. Denna vardagsglömska är helt normal, men tycks öka med stigande ålder och är inget att bekymra sig om, såvida den inte blir mycket påtaglig och djupare.

Man kan träna sig på olika sätt att komma ihåg, t ex genom koncentration och att medvetandegöra sig om det man håller på med. Blir man störd av något på vägen, när man exempelvis ska hämta något, kan man alldeles tappa bort vad man skulle göra.

Föreläsningen var lärorik, lättsam och kryddad med anekdoter. Ewa avtackades med applåder och en blomsterbukett för sitt intressanta föredrag. Därefter serverades kaffe, fralla och kaka och det blev många samtal om minnet vi borden. Kvällen avslutades med dragning på lotterierna.


Ewa Styrud


Margareta Thor o Ewa Styrud