Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Föreningen Falköping HjärtLungs årsmöte i Folkets Park blev en trivsam afton i sällskap med bland annat Ted Rosvall, släktforskaren som genom åren fått en nyckelroll i TV-programmet "Vem tror du att du är? " I ett bildspel berättade Ted om raden av kändisar - runt 40- som han hittills hjälpt att utforska sina rötter. Det blev en angenäm och roande kavalkad av en god berättare. Vi fick bland annat veta att artisten Dregan har rötter i Vårkumla. TV-programmet har en engelsk förebild och återkommer med sin sjunde säsong och då är också Ted en av dem som hjälper kändisarna att utforska sina rötter.

Ted fick rikligt med applåder och dessförinnan hade han lett föreningens årsmöte till beslut i olika frågor. 160 av de drygt 450 medlemmarna kom till Folkets Parks rotunda. Föreningens verksamhet är omfattande med motionsgrupper, cirklar av skilda slag jämte reseverksamhet - lite längre bort och nära. Under det gångna verksamhetsåret har en Må-Bra-Dag för länsföreningarnas medlemmar arrangerats i Pingstkyrkan. I samband med julbord firade föreningen sina 15 år.

Kvällen inleddes med parentation över de under året avlidna medlemmarna. Doris Andersson läste dikten " Ingen väg tilbaka". Under kvällen tackades många av de funktionärer som på olika sätt bidragit till en framgångsrik föreningsverksamhet med stabil ekonomi. Carl-Erik Skårman och Christina Karén lämnar styrelsearbetet. Av valen kan nämnas följande: ledamöter i styrelsen under två år är Berit Johansson, Bengt Mohlin, Bernth Gustafsson, Bo Johansson, Jan Holmgren, ledamöter under 1 år är Anders Zetterberg, Bengt Kullander(nyval), Anita Gärdling, Margareta Thor.

Ersättare i styrelsen under kommande år är Jan Rehnström och Anita Edenvik (nyval) Bernt Gustafsson omvaldes som ordf. Likaså omval på sekr. Jan Holmgren och kassör Anders Zetterberg. Ordf. Bernth G. förärades avslutningsvis en blomma för sina insatser. Under kvällen delades vårens nyhetsbrev ut och i det framgår vad som händer den närmaste tiden.


Bild: Stort intresse från nedlemmarna vid årsmötet i Folkets Park.


Bild: Underhållare och mötesledare. Ted Rosvall berättade om alla kändisar han mött i de TV-program han medverkat i. Ted skötte också klubban vid förhandlingarna.