Pulsen på

Pulsen på

Känn din puls och minska risken för stroke. Fler än 100 000 personer beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det. Med kampanjen Känn Pulsen vill vi sprida kunskap om hur du själv på ett enkelt sätt kan upptäcka om du är en av dem och minska risken för att drabbas av stroke.

https://www.youtube.com/watch?v=xFtKKT0NY00

Klicka på länken ovan!