Egenvårdsombud

Egenvårdsombud hjärta/kärl och lunga 2023

Kristina Falk, hjärta/kärl                                                                                             

        

 

I en Hjärt/kärl- och lungförening
skall
det finnas ett egenvårds-
ombud 
för hjärt/kärl sjuka och
ett för lungsjuka.
 vår förening är det Kristina Falk för hjärta/kärl och  för lungor är det 
som har dessa viktiga uppgifter som handlar om
:                                                                                                                                                                         


- att informera om Hjärt och Lungskolans verksamhet.

- att rekrytera nysjuka och ta hand om nya medlemmar i föreningen.

- att påverka föreningens verksamhetsplan.

- att medverka vid uppvaktningar och kontakter med sjukhus, vårdcentraler och politiker.

- att ordna träffar för nya medlemmar.