Motionsgymnastik

Motionsgymnastik

Motionsgymnastik på tisdagar i två nivåer - lätt och medel.
Tiderna nedan gäller för hösten 2023

Vi börjar den 5 september på Träningskompaniet och på STC

Gymnastiksgrupperna
 På  Träningskompaniet. Postgårdsgatan 15 Falköping och 
på STC, Bangatan 14 Falköping

Ni är hjärtligt välkomna!

 

Tisdagar: Motionsgymnastik på Träningskompaniet. Postgårdsgatan 15, Falköping
Start den 5 septembe

Lätt/sittg kl. 9.00-10.00 ledare Doris Andersson, 0727-16 38 79,
Birgit Svensson, 0705-71 11 79 och Kristina Falk, 0706-79 14 05

Medel kl. 10.00-11.00 ledare Brita Molin, 0762-30 86 18 och
Inga-Lill Josefsson. 0705-93 27 81.

Tisdagar: Motionsgymnastik på STC, Bangatan 14, Falköping med start den  5 september.

Medel kl. 10.00-11.00 ledare Renée Olofsson,0730-30 98 45 och Marie Ingvarsson, 0705-29 83 83.

På torsdagar är det fri styrketräning på både TK och STC mellan kl. 10.00-16.00!

Terminsavgifter: Motionsgymnastiken 250:-.

OBS! sätt in pengarna på vårt bankgiro 898-8958