Blomstervandring 2013

Blomstervandring 2013

Ett 30-tal medlemmar från Hjärt- och Lungsjukas förening i Falköping var på blomstervandring på Svennagården i Vartofta-Åsaka. Blomningstiden var den bästa och vi såg många vackra och rara växter, bl.a backklöver, säfferot, trollsmultron. Den sällsynta drakblomman fanns det väldigt många av. Åsen sköts föredömligt av markägarna, även betande boskap gjorde sin del.

Margareta Thor och makarna Färnefalk var kunniga och pålästa ciceroner . Det medhavda kaffet smakade bra i kvällssolen. Studiefrämjandet var samarrangör.


Margareta Thor förevisar.


Kaffet smakade bra i blomsterbacken.


Säfferot.


Blodnäva.


Drakblomma.


Nyfikna kor.


Trollsmultron.