Ministerbesöket 2010

Ministerbesöket blev en succé!

Äldre- och folkhälsominister Maria Larssons Falköpingsbesök lockade ca 150 personer till Stadstatern och de gick knappast hem besvikna.I det drygt en timmes långa föredraget och den efterföljande frågsestunden belystes flera intressanta frågor och Maria imponerade med ett brett kunnande inom sitt ansvarsområde.

Folkhälsoplaneraren Annette Holmberg visade bilder och berättade kring utredningssiffror om olyckor och främst då bland äldre.

Lars Lundkvist från Räddningstjänsten berättade om vad han kan hjälpa äldre med helt kostnadsfritt för att undvika olycksfall i hemmet.