Världs-KOL-dagen 2013

Världs-KOL-dagen 2013

HjärtLung-föreningen i Falköping: 20/11 mellan kl 11-13 i Turistbyråns gamla lokaler i fd busscentralen ordnar föreningen tillsammans med dr Olav Hoheisels Företagshälsovård drop in. Man får gratis testa sina lungor genom spirometriundersökning. Föreningen informerar om sin verksamhet.

Kontaktperson: Margareta Thor, 0515-330 51.