KOL-sammankomst 2012

KOL-sammankomst 20121121

KOL-sammankomst med Hjärt- och Lungsjukas förening

I anslutning till Världs-KOL-dagen anordnade Hjärt- och Lungsjukas förening i Falköping en sammankomst, där KOL-hanteringsteamet från Rehab, Falköpings sjukhus, informerade om sitt arbete. Teamet består av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut och tillhör Primärvården. Ann-Christin Nyström, sjuksköterska, och Maria Lundberg, sjukgymnast stod för kvällens information. KOL-sjuka kan få remiss från sin vårdcentral eller senaste spirometrimätning och får då individuella, motiverande samtal och rådgivning i olika frågor. Man samtalar om livskvalitet och hur man ska kunna fortsätta leva så bra som möjligt trots KOL-diagnosen. Behandlingen består av tre viktiga delar: rökstopp, motion och medicin. Mycket av behandlingen går ut på att skaffa sig kunskap om sin sjukdom för att kunna hantera den. En KOL-sjuk orkar inte lika mycket som förut och måste lära sig mer om andningsteknik, att ta pauser och prioritera aktiviteter så att man spar sin energi till det man vill och kan göra. Det är också viktigt med rätt kost. Många KOL-sjuka blir underviktiga på grund av att så mycket energi går åt till andningen, och då måste man äta energirik och fetare mat. Sjukgymnasten försöker hitta övningar och aktiviteter som passar den enskilde och gör sedan upp en plan, som kanske så småningom mynnar i en utslussning till aktiviteter i samhället eller kanske i någon av Hjärt- och Lungföreningens många motionsgrupper. Arbetsterapeuten tipsar om och ordinerar olika hjälpmedel samt hjälper till om det behövs någon form av bostadsanpassning.

Efter den intressanta föreläsningen blev det tillfälle till frågor. Det diskuterades en hel del om KOL-patienternas infektionskänslighet, hur man som medmänniska kan tänka på att inte ta i hand om man är förkyld och ha förståelse för om den KOL-sjuke avstår från vissa aktiviteter. Det fanns en önskan om att det borde finnas en avskild vrå i vårdcentralernas väntrum för KOL-sjuka på grund av infektionsrisken. Någon undrade också varför alla parksoffor tas bort på vintern, det är svårt att pausa då!
Maria Lundberg berättade sedan något om medicinsk yoga. Där förenas andning och rörelser på ett lugnt och stillsamt sätt och det kan passa många KOL-sjuka.

Maria och Ann-Christine tackades med var sin ostkorg för den givande informationen och sammankomsten fortsatte med kaffeservering och dragning på lotterier. Ordförande Bernth.