Höstmöte på Hjorten 2010

Höstmöte på Hjorten 2010

Hjärt- och Lungsjukas förening i Falköping har haft höstmöte på dagcentralen Hjorten. Ett 90-tal medlemmar hade samlats för att lyssna till Thomas Johansson från Ambulanstjänsten som informerade om utvecklingen av metoder och arbetssätt för hjärt- och lungräddning.
Vid hjärtstopp är det av vikt att man genast kommer igång med hjärtkompressioner i väntan på ambulansen. De första fem minuterna är viktigast. Inblåsningarna i patientens mun kommer i andra hand.

I vissa ambulanser finns numera kompressionsapparaten Lukas att ta till som ett bra hjälpmedel. Thomas visade och demonstrerade också en defibrillator eller hjärtstartare som finns i ambulanserna och som med elektriska stötar stimulerar hjärtat.
Hjärt- och Lungföreningen har för pengar från minnesinsamlingar köpt två hjärtstartare. En finns placerad i gymmet Nordic Clubs lokaler vid Stora Torget och är avsedd att betjäna centrum. Den andra kommer att finnas i Odenbadet.

Thomas tackades med blommor av föreningens eftervårdsombud Doris Andersson varefter kvällen fortsatte med kaffe och information om föreningens verksamhet. Nästa aktiviteten är på världs KOL – dagen den 17 november med föredrag på Hjorten av överläkaren på KSS Anders Planck.

Internationella Världs Kol-Dagen.

Dagcentralen Hjorten var på onsdagskvällen mötesplatsen för medlemmarna i Falköpings Hjärt- och Lungförening. Med anledning av Internationella Världs KOL – dagen besöktes föreningen av överläkaren på KSS lungklinik Anders Planck som höll ett innehållsrikt och lättsamt föredrag om kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i dagligt tal kallad KOL.

I Falköpingsförening finns ett 40-tal medlemmar som har diagnosen KOL.
Planck berättade att KOL är en sjukdom som tyvärr ökar i världen och det finns prognoser som visar att den kan bli den tredje sjukdomen i världen som slutar med dödlig utgång.

Den stora orsaken till att KOL utvecklas är rökning. Det är viktigt att behandling sätts in så tidigt som möjligt. Därför nämndes under kvällen att Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Västra Götalands s.k. Hälsoteam gör ett mycket fin insats genom att besöka olika platser och gör spirometermätningar. De människor som då visar dåliga värden rekommenderas att ta kontakt med en vårdcentral. KOL påskyndar utvecklingen av benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar. Planck visade också kurvor som visade att KOL-sjukdomen tyvärr inte kan botas men att förändra livsstilen och sluta röka är den åtgärd som rekommenderas i första hand för att bromsa sjukdomsförloppet. Motion i alla former och bra kost är åtgärder som är viktiga och mycket lämpliga att börja med och som ingår i Hjärt- och Lungföreningens program för sina medlemmar.

Föreningens eftervårdsombud för lungsjuka Margareta Thor tackade föredragshållaren Anders Planck med en ostkorg och kvällen avslutades med kaffe och dragning på ett lotteri.