Bengt nr 1-2016

Bengt Kullander

Hej, jag heter Bengt Kullander och är nu inne på mitt

tredje år i styrelsen för HjärtLung i Falköping. Jag är uppvuxen på St. Rännagården i Friggeråker. Efter praktik och studier som avslutades med lantmästarexamen vid Alnarp gifte jag mig med  min  Anita och tillsammans övertog vi min föräldragård genom köp 1970. Gården drevs med hjälp av en anställd med mjölkproduktion fram till 2001 då vi gick över till dikor och spannmål för avsalu. 

Som intresserad av föreningsliv och samhällsutveckling har jag genom åren innehaft en mängd uppdrag i bl.a. Falköpings Mejeri, Swedbank, LRF, bygdegårdsrörelsen, Falköpings kommun och Svenska kyrkan. 

Anita och jag har 4 barn och tills nu 9 barnbarn. De tre sönerna med familjer bor alla i Stockholmsområdet medan dottern med man och barn finns på lite närmare håll i Lerum. Ingen av barnen har haft något uttalat lantbruksintresse, varför vi sålde gården 2010 och flyttade in till staden. Lantluft får vi vid fritidshuset i Karlsborgstrakten. 

Jag är mycket sportintresserad och det var detta intresse som fick mig att gå med  i HjärtLung. En viss Anders Z triggade mig att börja med bordtennisen i föreningens regi, något som berett mig mycken glädje. Även i övrigt är den verksamhet som bedrivs med motion i olika former, studieverksamhet, resor, föreläsningar och kulturarrangemang varierad och bra. Den sociala biten med alla trevliga medlemmar ej att förglömma. 

Nu ser jag fram mot ett nytt verksamhetsår i HjärtLung i Falköping och hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkomna till våra begivenheter. 

Bengt