Årsmöte 2012

Årsmöte 2012 med Hjärt-Lung i Falköping

Hjärt-Lungsjukas förening i Falköping har haft årsmöte i Falköpings Folkets Park. Efter inledande välkomsthälsning av ordförande Bernth Gustafsson följde parentation över under året avlidna medlemmar. Parentationen sköttes av föreningens Doris Andersson, som också läste en dikt till minne av de bortgångna.

Tekniska nämndens ordförande Dan Gabrielsson hade åtagit sig uppdraget som årsmötesordf. Och han svingade vant klubban till snabba beslut.
Valberedningen hade som vanligt lagt ner ett gott arbete och valen kunde undanstökas utan problem. Fem ledamöter valdes i styrelsen, nämligen Berit Johansson, Bengt Molin, Bernth Gustafsson, Bo Johansson, samtliga omval på två år, medan Jan Holmgren nyvaldes på ett år.

nders Zetterberg, Anita Gärdling, Carl-Erik Skårman och Christina Karén kvarstår till och med nästa årsmöte. Som ersättare i styrelsen valdes Margareta Thor och Jan Renström, båda omval.

Som revisorer omvaldes Sture Pettersson och nyvaldes Lars-Olof Larsson. Eftervårdsombud är Margareta Thor, lungor och Christina Karen, hjärta.
I övrigt skedde val av arbetsgrupper inom bland annat motion, studier, resor, service oc h lotterier. Margareta Thor redogjorde för det kommande kursutbudet inom föreningen. Det gäller livsstil, stress, kol och matlagning. Även Bengt Molin berättade om kommande reseprogram.

Ordförande Bernth G. tackade tio av föreningens medlemmar, som slutar sina uppdrag.

Mötesordförande Dan Gabrielsson fick också han tack och bidrog till en trivsam kväll med att sjunga a cappella en Elvis-låt och lite senare berätta en historia ur sanna sociala livet.

Må-bra- kören med musiker förhöjde stämningen runt kaffeborden med gamla låtar, som många kunde sjunga med i, om de så ville.. Christina Karén förmedlade också sina tankar kring "ena rönka".

Foto Jan Holmgren


Tack för insatser. Det fick dessa personer som nu slutar sina uppdrag: Arne Ljungström, Margareta Einarsson, Ing-Mari Zakrisson, Conny Zakrisson, Eskil Johansson, Alf Johansson, Tord Gustafsson, Anna- Lena Johansson. Rune Almberg samt Bo Nilsson (ej närvande på kvällen)


Må-bra- kören förhöjde stämningen.


Mötesordförande Dan Gabrielsson sjöng a cappella.