Om ablationsbehandling

Om ablationsbehandling

Hjärt- och Lungsjukas förening i Falköping hade på onsdagskvällen anordnat en mycket kvalificerad föreläsning för sina medlemmar på Hjorten. Det var överläkaren på KSS Romeo Ayou som föreläste om "Ablationsbehandling av hjärtrytmrubbningar - en metod att bota hjärtklappning" inför ett drygt 100-tal medlemmar. Romeo har en hög kompetens inom sitt område sitt bl.a. en två år lång specialistutbildning i Kanada till abladör. Han är en av de tongivande läkarna i landet inom området och är givetvis en stor tillgång för hjärtsjukvården på KSS. KSS är en av landets 10 centra för ablationsbehandling men Romeo har förhoppningar om att politikerna i Västra Götaland skulle satsa på ytterligare ett därför att ablationsbehandling på sikt är kostnadseffektivt genom att patienterna kan minska eller helt slopa mediciner. På KSS kommer man att under året göra ca 160 behandlingar men målet är att inom några år göra 300. Romeo visade delar av den utrustning som används när en kateter förs in i hjärtat. Väl på plats tillförs energi som "bränner" bort orakerna till flimmer och hjärtklappning. Ingreppen tar ca 3 timmar och har en låg komplikationsgrad. Föreningens ordförande Bernth Gustafsson tackade Romeo för en intressant föreläsning med att överlämna en ostkorg. Efter kaffet informerades medlemmarna om de närmaste aktiviteterna i föreningen. Den 4 maj anordnas en dagsresa med buss tilll kända mål söder om Falköping och den 25 maj är det en Må Bra Dag för hjärt- och lungsjuka och deras anhöriga i Lidköping.


Överläkare på KSS Romeo Ayou.


Mötet var välbesökt.