Om Bornholm och rundkyrkor

Om Bornholm och rundkyrkor

Tisdagen den 29 april  2014 kl 18 på Hjorten. Conny Johansson, Skörstorp, visade bilder och berättar om Bornholm och rundkyrkor. Inspirationskväll inför föreningens resa till Bornholm i augusti.


Conny Johansson