Blomstervandring 2012

Blomstervandring 2012

Blomstervandring med Hjärt och Lungsjukas förening i Falköping 2012 till Nohlmarkens naturreservat.

Hjärt och Lungsjukas förening i Falköping besökte Nohlmarkens naturreservat i Skultorp. Ett 30-tal medlemmar hade mött upp i vackert sommarväder. Margareta Thor visade sina stora kunskaper om orkidéer. Till sin hjälp hade hon Christina och Stig Färnefalk.

Orkidéer vi såg: skogsnyckel, ängsnyckel, vaxnyckel, nattviol. Flugblomster var nästan överblommad, vi såg några stycken. Sällsynt och svårupptäckt var det lilla honungsblomstret, vi såg trots det ett tiotal. Kärrknipprot kommer att blomma i massor om några veckor. Andra intressanta växter: blåeld, kärrspira, gökblomster, natt och dag, brudbröd, tätört, gräsull och darrgräs. Det var en trivsam kväll som avslutades med fika från medhavda kaffekorgar.