Säsongsupptakt på Mösseberg 2010

Säsongsupptakt på Mösseberg 2010

Thomas Liffner rekommenderade medlemmarna att deltaga i föreningsaktiviteterna. Med vackert väder och vidsträckt utsikt över Falbygden har Hjärt- och Lungsjukas förening i Falköping haft upptaktsträff på restaurang Bredablick där man informerade om höstens verksamhet.

Inledningsvis erbjöds de ca 120 medlemmarna att gå en intressant tipspromenad inom djurparkens område. Här blev skiljefrågan, om hur många kubikmeter Vättervatten som Falköpingsborna förbrukade under en viss dag, det stora samtalsämnet och där var svarsspridningen stor.Följande fem medlemmar klarade alla rätt och fick frukt- och grönsakskorgar som pris: Margareta Thor, Lisbeth Svanberg, Sven-Åke Gärdling, Marianne Nilsson och Birgit Göransson.

Efter kaffet inspirerade Thomas Liffner medlemmarna till en bättre folkhälsa med att berätta erfarenheter ur sitt liv där motionen ligger varmt om hjärtat men även andra faktorer som kost, resor och föreningsaktiviteter ansåg Thomas vara viktiga för ett gott liv.

Därefter var det dags för föreningens motions- och studieledare att presentera verksamheten, som börjar andra veckan i september, med golv- och vattengympa, Line Dance, promenader och motionspingis. Studieledaren Anita Gärdling berättade att föreningen kan erbjuda utbildning kring hjärt- och lungsjukdom samt en nybörjarkurs i datakunskap.

Bengt Molin berättade om Berlinresan i slutet av september, där det finns några platser kvar , och ett besök på Skövderevyn senare i höst. Mötet avslutades med dragning på det under kvällen sålda lotteriet med skänkta vinster.


Tomas Liffner