Föredrag om mediciner

Intressant föredrag om mediciner

Apotekschef i intressant föredrag om mediciner. Det blev en intressant resa i medicinernas värld när förre apotekschefen vid Kronan i Falköping, Stig Gleisner, gästade HjärtLung i Falköping. Ett 100- tal medlemmar och andra intresserade hade samlats i Margaretasalen i Medborgarhuset. Under kvällens föredrag framgick det att flera äldre får olämpliga mediciner och biverkningarna bland äldre är mycket vanliga. Lyssnarna fick också ta del av underlag från socialstyrelsen som pekade på direkt olämpliga mediciner som bör undvikas av äldre. Kloka rättigheter, kloka frågor och okloka listan var broschyrer som tagits fram i samarbete med bl. a pensionärsorganisationer. SPF har också tryckt upp en liten behändig broschyr med rubriken "Frågor vid läkarbesöket".

Föredragshållaren pekade också på vikten att ha en dialog med sin husläkare om de mediciner som han eller hon "står på". Dagens problem kan nämligen också vara att patienten ställs inför flera olika läkare, som inte har överblicken.

Under det avslutande kaffet med fika var det också frågestund och det var många som ställde intressanta spörsmål till apotekschefen. Bildvisningen sköttes av frun Ragnhild med den äran.

HjärtLung-föreningens ordf. Berndt Gustafsson tackade föreläsaren med ost från Falbygdens.


Stig Gleisner visar bilder och berättar.