Vård i hemmet av KOL-patienter

KOL-projektet "Vård i hemmet av KOL-patienter" syfte var att erbjuda patienter möjligheten att ha regelbunden kontakt med vården från hemmet. I projektet fick KOL-patienter både visuell och muntlig kontakt med en vårdoperatör (sjuksköterska) via en surfplatta. Operatören kunde i sin tur se all relevant information och data uppmätt av patienten och hade möjlighet att koppla in en läkare på ett fåtal sekunder. Projektet avslutades 2017.

 

Vi lever längre och längre i Sverige. En åldrande befolkning sätter allt större press på att hitta lösningar för att hjälpa kroniskt sjuka patienter att på ett enkelt sätt ha kontakt med sin vårdgivare. Riksförbundet HjärtLung var en av många samarbetspartners som i det här projektet tillsammans arbetade för att genom teknisk innovation hitta en enkel och användningsbar lösning och ge patienterna den trygghet de förtjänar - direkt från deras eget hem.

Kontakt med vården hemifrån

Agda, 78 år, är svårt sjuk i KOL. Hon har under den senaste tiden mått sämre och sämre, vilket resulterat i ett antal besök på akuten. Där har hon fått hjälp och fått komma hem igen. Alla besöken och åkandet fram och tillbaka är jobbiga och oroar både Agda och hennes närstående.

Tänk om Agda istället kunde få hjälp direkt i hemmet och slippa åka fram och tillbaka till sjukhuset?

Tänk om Agda istället för att höra av sig när hon mår som sämst också hade någon som höll kontakten regelbundet?

Tänk om den personen också hade tillgång till information om Agdas hälsostatus och kan hjälpa henne att förebygga hennes försämringstillfällen utan att hon behöver lämna hemmet?

Och att hon regelbundet, genom ett par enkla knapptryck, kunde både se och prata med sin doktor - samtidigt som hennes närstående är med i samtalet?

Det är vad KOL-projektet siktade på.

En ny roll för sjukvården

Istället för att åka till en vårdcentral eller till akuten var tanken att KOL-patienten pratar med en så kallad vårdoperatör med hjälp av den surfplatta hon har hemma. Vårdoperatören är en utbildad sjuksköterska och fungerar som en länk mellan patienten och läkaren. KOL-patienten fick tillgång till olika mätare och sensorer hemma, t.ex. en blodtrycksmätare och en våg, och fick dessutom regelbundet fylla i ett frågeformulär om hur hon mår. 

Träning i hemmet

Utrustningen gav också patienten möjlighet att ta del av ett träningsprogram för KOL-patienter. På så sätt kunde patienten hålla sig aktiv och minska risken för försämringsperioder. Förhoppningen var att lösningen på sikt också skulle kunna erbjuda deltagarna möjligheten att ha kontakt med varandra.

HjärtLungs roll

Riksförbundet HjärtLungs lokalföreningar i Solna/Sundbyberg och Stockholm testade utrustningen (surfplatta och aktivitetsarmband) under tio veckor våren 2017 genom ett träningsprogram. Efter det utvärderade deltagarna och gav sina synpunkter. Totalt utprovades hela lösningen på 80 patienter i fyra landsting.

Resultat

Deltagarna från Riksförbundet HjärtLung ställde sig positiva till behandling i hemmet. Direktkontakten med en vårdoperatör var uppskattad och skapade en trygghet för patienten. En studie som genomfördes konstaterade att flera försämringstillfällen hade undvikits tack vare den proaktiva kontakten från sjukvården. Totalt beräknades den ekonomiska besparingen på 80 patienter till cirka 400 000 - 2 000 000 kronor. Kostnaden var 250 000 kronor för samma grupp. Till utmaningarna kan implementeringen nämnas. Det juridiska läget var även det en tröskel som det lades mycket tid och kraft på i projektet.

Sammantaget konstaterar Riksförbundet HjärtLung att det finns en stor potential i egenvård i hemmet och att möjligheterna för kroniskt sjuka patienter att få ett bättre omhändertagande med en mer kontinuerlig kontakt med sjukvården är stora.

Parter i projektet

Totalt deltog över 20 aktörer. SICS Swedish ICT, Acreo Swedish ICT, Alkit Communications AB, Alleato AB, Angereds närsjukhus, Inera AB, Innovation Skåne, Intel Sweden AB, Inteno AB, Interactive Institute Swedish ICT, Karolinska universitetssjukhuset Lungkliniken i Solna/Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Innovationsplatsen, Norrlands Universitetssjukhus Lungkliniken, Lytics AB, MedHelp AB, Motala Lasarett, nWise AB, OP5 AB, Riksförbundet HjärtLung, Sony Mobile AB, Södersjukhuset Lungklinik, TeliaSonera AB.

Projektet drevs av innovationsinstitutet RiSE (före detta SICS Swedish ICT) och finansierades av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. HjärtLung bidrog med 50 000 kronor i finansieringen. Projektet avslutades 2017.