Så här behandlas högt blodtryck

Om du har högt blodtryck som behöver behandlas kommer läkaren att besluta om hur just din behandling blir utifrån dina förutsättningar. Hur högt ditt blodtryck är spelar givetvis stor roll men läkaren tar också hänsyn till andra undersökningar, till exempel värden för blodsocker och blodfetter samt BMI och midjemått. Om du har andra sjukdomar kan detta påverka din behandling.

De allra flesta som behandlas för högt blodtryck behöver både läkemedel och livsstilsförändringar.

Vanliga läkemedel är vätskedrivande medel, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare (ARB), kalciumflödeshämmare och betablockerare. Bra levnadsvanor bidrar också till att sänka blodtrycket, till exempel att sträva efter normalvikt, äta bra mat, röra på sig, undvika tobak och vara försiktig med alkohol.

Målet med behandlingen är att sänka blodtrycket till en nivå som inte ökar risken för ytterligare sjukdom. Ett väl behandlat blodtryck ligger ofta på 120 till 130 mmHg i övertryck och 80 mmHg i undertryck. Genom att behandla högt blodtryck går det att kraftigt minska risken för andra sjukdomar som till exempel stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt men även diabetes och njursjukdom och på sikt också demens.

Fortsätt ta dina läkemedel!

Eftersom högt blodtryck oftast inte känns kanske du inte upplever att du blir bättre av att ta dina mediciner. Men läkemedlen minskar risken för att du ska utveckla andra sjukdomar med upp till 50%! Därför är det viktigt att du inte slutar med dina läkemedel utan att prata med din läkare först.

Klicka här för att gå tillbaka till Lilla blodtrycksskolan »