Flimmerrapporten - Att leva med förmaksflimmer

Flimmerrapporten handlar om upptäckt och vård av förmaksflimmer, en folksjukdom som innebär att hjärtat inte fungerar som det ska och som obehandlad ökar risken för stroke.

Med Flimmerrapporten vill Riksförbundet HjärtLung sätta ljuset på förmaksflimmer, en folksjukdom som innebär att hjärtat inte fungerar som det ska.

Om flimret upptäcks finns det goda möjligheter till behandling men oupptäckt är den en av de vanligaste anledningarna till att man drabbas av stroke.

100 000 oupptäckta förmaksflimmer

I dag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dem har runt 330 000 fått sin diagnos medan uppskattningsvis drygt 100 000 fortfarande är oupptäckta.

Det finns således mycket att vinna på en bättre flimmervård. Rapporten visar att det skett framsteg men att det finns mycket kvar att göra.

Vad behöver göras?

  • Det behövs satsningar på ökad diagnostik där opportunistisk screening är en självklar del.
  • Alla patienter bör ha tillgång till specialiserade flimmermottagningar 
  • Patientutbildningar ska erbjudas alla som får en flimmerdiagnos.

Att göra detta ger mångfalt tillbaka i form av räddade liv och minskade sjukhusinläggningar.

Vår förhoppning är att många ska lära sig mer och inspireras till förändring, så att människor som lever med förmaksflimmer ska kunna leva ett bra liv.