Vård i hemmet av KOL-patienter

En KOL-patient tar upp sin surfplatta och får direkt både visuell och muntlig kontakt med en vårdoperatör. Operatören kan i sin tur se all relevant information och data som uppmätts av patienten och har möjligheten att koppla in en läkare på ett fåtal sekunder. KOL-projektet "Vård i hemmet av KOL-patienter" syfte är att erbjuda patienter möjligheten att ha regelbunden kontakt med vården från hemmet. 

Vi lever längre och längre i Sverige. En åldrande befolkning sätter allt större press på att hitta lösningar för att hjälpa kroniskt sjuka patienter att på ett enkelt sätt ha kontakt med sin vårdgivare. Riksförbundet HjärtLung är en av många samarbetspartners som i det här projektet tillsammans arbetar för att genom teknisk innovation hitta en enkel och användningsbar lösning  och ge patienterna den trygghet de förtjänar - direkt från deras eget hem.

Kontakt med vården hemifrån

Agda, 78 år, är svårt sjuk i KOL. Hon har under den senaste tiden mått sämre och sämre, vilket resulterat i ett antal besök på akuten. Där har hon fått hjälp och fått komma hem igen. Alla besöken och åkandet fram och tillbaka är jobbiga och oroar både Agda och hennes närstående.

Tänk om Agda istället kunde få hjälp direkt i hemmet och slippa åka fram och tillbaka till sjukhuset?

Tänk om Agda istället för att höra av sig när hon mår som sämst också hade någon som höll kontakten regelbundet?

Tänk om den personen också hade tillgång till information om Agdas hälsostatus och kan hjälpa henne att förebygga hennes försämringstillfällen utan att hon behöver lämna hemmet?

Och att hon regelbundet, genom ett par enkla knapptryck, kunde både se och prata med sin doktor - samtidigt som hennes närstående är med i samtalet?

Det är vad KOL-projektet siktar på.

En ny roll för sjukvården

Istället för att åka till en vårdcentral eller till akuten är tanken att KOL-patienten pratar med en så kallad vårdoperatör med hjälp av den surfplatta hon har hemma. Vårdoperatören är en utbildad sjuksköterska och fungerar som en länk mellan patienten och läkaren. KOL-patienten har tillgång till olika mätare och sensorer hemma, t.ex. en blodtrycksmätare och en våg, och får dessutom regelbundet fylla i ett frågeformulär om hur hen mår. All information finns sedan tillgänglig för vårdoperatören i rådgivningen. Vid behov kan vårdoperatören sammanföra patienten med behandlande läkare i ett videosamtal och även koppla in närstående i samtalet om så önskas. 

Träning i hemmet

Utrustningen  ger också patienten möjlighet att ta del av ett träningsprogram för KOL-patienter. På så sätt kan patienten hålla sig aktiv och minska risken för försämringsperioder. Förhoppningen är att lösningen på sikt också ska erbjuda deltagarna möjligheten att ha kontakt med varandra.

HjärtLungs roll

Riksförbundet HjärtLungs lokalföreningar i Solna/Sundbyberg och Stockholm kommer under tio veckor våren 2017 att få testa utrustningen (surfplatta och aktivitetsarmband) och träningsprogrammet. Efter det kommer deltagarna att utvärdera och ge sina synpunkter. Totalt utprovas hela lösningen på 100 patienter i fyra landsting.

Se en film om projektet

Parter i projektet

SICS Swedish ICT, Acreo Swedish ICT, Alkit Communications AB, Alleato AB, Angereds närsjukhus, Inera AB, Innovation Skåne, Intel Sweden AB, Inteno AB, Interactive Institute Swedish ICT, Karolinska universitetssjukhuset Lungkliniken i Solna/Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Innovationsplatsen, Norrlands Universitetssjukhus Lungkliniken, Lytics AB, MedHelp AB, Motala Lasarett, nWise AB, OP5 AB, Riksförbundet HjärtLung, Sony Mobile AB, Södersjukhuset Lungklinik, TeliaSonera AB.

Projektet drivs av innovationsinstitutet RISE SICS (före detta SICS Swedish ICT) och finansieras av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. HjärtLung har bidragit med 50 000 kronor i finansieringen. Projektet beräknas avslutas under 2017.

Läs mer om KOL-projektet här