Diagnosstöd

Prata med någon som vet hur det är!

Har du fått en diagnos och undrar hur livet ska bli? Lever du med en kronisk sjukdom och har svårt att hitta någon som delar din verklighet? Eller står du inför en operation och vill ha information från patientens perspektiv? Nu kan vi erbjuda dig samtalsstöd!

Vi erbjuder Diagnosstödjare till dig som är eller blir medlem med följande diagnoser:

  • förmaksflimmer
  • hjärtsvikt
  • KOL
  • sömnapné 
  • hjärtinfarkt 

Medlemsavgiften är endast 200 kr om året och ger dig tillgång till allt som Riksförbundet HjärtLung har att erbjuda.