Motionsverksamhet

I våra lokala föreningar erbjuds du som är hjärt- eller lungsjuk eller anhörig att delta i motionsgrupper som är anpassade till dina behov och förutsättningar.
Nära 25 000 deltar i våra 1 600 träningsgrupper varje år. Många deltagare uppskattar träningen och deltar termin efter termin.

Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att upprätthålla eller uppnå en god hälsa.

Bara 30 minuters rörelse om dagen gör stor skillnad för ditt välmående och din hälsa. Regelbunden motion kan komplettera och i vissa fall ersätta läkemedel. Fysisk träning sänker blodtrycket och halten av blodfetter, ger ökad ork och höjer motståndskraften mot infektioner.

Genom att ta en rask promenad, eller två, minskar du stillasittandet. Under aktiviteten ska det kännas lite ansträngande, du ska bli varm och känna att andhämtningen och pulsen ökar. Aktiviteten behöver inte vara sammanhängande utan kan delas upp under dagen.

För att öka konditionen kan du träna med högre intensitet ett par gånger i veckan. Att träna i grupp tillsammans med andra är trevligt och inspirerande.

HLR-utbildade motionsledare

De flesta av våra motionsledare har själva erfarenhet av hjärt- eller lungsjukdom. De har fått anpassad utbildning och kan också hjärt-lungräddning.

Många olika motionsformer

De flesta motionsgrupperna är i form av traditionell motionsgymnastik eller vattengymnastik med program som producerats av förbundet i samarbete med erfarna motionsledare och sjukgymnaster. Många föreningar håller också grupper i yoga, qigong, sittgymnastik, stavgång och promenader.

Gå en Hälsans stig