Rökning och nikotin

Att sluta röka är det bästa du kan göra för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller lungsjukdom som KOL. 

Både snus och cigaretter innehåller nikotin, det påverkar hjärnans belöningssystem och ett sug efter snus eller cigaretter uppkommer.

Nikotinet gör oss beroende på flera olika sätt;

  • ett fysiologiskt beroende som innebär just suget efter nikotin och som kan ge abstinens när man försöker att sluta.
  • Ett psykologiskt beroende där man kan uppleva en saknad och tomhet efter snuset/cigaretterna. Vanan är för många det svåraste eftersom det ofta är situationsbundet, till exempel tycker många det är gott att röka efter maten.
  • Ett socialt beroende kan vara att kompisarna röker eller att det vid festliga tillfällen hör det till att använda tobak. Det är alltså flera komponenter som gör att det kan vara svårt att sluta med nikotin.

Nikotin

Att sluta använda tobak är det bästa du kan göra för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (t.ex. stroke, hjärtinfarkt), lungsjukdom (KOL, lungemfysem) och cancer (lungcancer, urinblåsa, bukspottkörtel m.m.).

Nikotinet i både snus och cigaretter ökar puls och blodtryck, vilket är skadligt för blodkärlen. Blodkärlens förmåga att vidga sig minskar också vid användning av nikotin.

Rökning påskyndar dessutom åderförfettningen och ökar risken för proppbildning i blodkärlen.

Vanliga symtom vid nikotinabstinens

Nikotinsug – kom ihåg att nikotinsuget går över. Tänk på motiven till att du har slutat snusa/röka.
Slemhosta – det förekommer ofta slemhosta en tid efter rökstopp. Det beror på att luftvägarna är på väg att återhämta sig. Det går över.
Trötthet – under de två första veckorna kan du känna dig trött. Tröttheten är övergående.
Irritation och rastlöshet - du kan bli rastlös och mer irriterad efter ett snus/rökstopp, men liksom tröttheten går det också över.
Ökad aptit - du kan få en ökad aptit. Ät ordentliga måltider och träna.


Tips för att sluta snusa/röka

Du behöver själv fundera på hur du på bästa sätt ska lyckas med att sluta snusa/röka. Olika personer har olika strategier och det är viktigt att du väljer ett sätt så att du känner dig motiverad och har en plan för hur du ska gå tillväga om/när du blir snus/röksugen.

Om du upplever ett sug efter nikotin kan det vara bra att sysselsätta sig med något som för tankarna åt ett annat håll. En del bestämmer sig för att sätta ett stoppdatum, andra väljer att kasta alla tobaksprodukter för att inte bli frestad.

Nikotinläkemedel kan hjälpa dig om du har svårt att klara abstinensen.

Kom ihåg att du kan söka hjälp på vårdcentral.

Om det inte funkar:

Om du inte klarar av att sluta röka på egen hand finns det god hjälp. Tala med din läkare/vårdcentral, fråga på apoteket eller ring Sluta-röka-linjen.

Relaterad läsning

Ring gratis rådgivare på Sluta-röka-linjen