För dig som patient

Stöd och information för dig som patient

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. På den här sidan har vi samlat ingångar till utbildningar och information för dig.

Många som lever med en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom är sjuka under lång tid, kanske för resten av livet. Då handlar det om att skapa ett bra och rikt liv med de förutsättningar som sjukdomen innebär.

Tillsammans med vården har Riksförbundet HjärtLung bland annat tagit fram:

Ditt möte med vården

Vi arbetar för en personcentrerad vård där dina vårdinsatser präglas av kontinuitet där rätt information delas mellan dig och din vårdgivare.

Informationen ska vara saklig, entydig, situationsanpassad och ge stöd till din egenvård.

Kort om personcentrerad vård

Den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Tillsammans med övriga undersökningar ligger det till grund för vården.

Vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan dig som patient och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Du är expert på din situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.

Att bli sedd i vården

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att de du möter i vården ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos. 

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att de du möter i vården ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.