Tips för att bryta ensamhet

Att bryta ensamhet är svårt. Vi kan alla hjälpas åt genom att våga prata om ensamhet och ge varandra stunder av närvaro i vardagen. Det behöver inte ta lång tid att lindra någons ensamhet för stunden. Att ha tid att stanna upp, se någon i ögonen, le och växla några ord kan göra mycket.

Om du själv upplever stunder av ensamhet som du vill förändra, kan följande tips hjälpa dig på vägen:

Utöka dina kontaktytor

Att öka sina kontaktytor är det första steget. Hemma är det svårt att få kontakt annat än genom telefon och internet. Promenader, sitta på café, gå på konsert, lyssna på föreläsning eller äta lunch ute kan vara några alternativ. Att gå med i föreningar eller delta i regelbundna aktiviteter gör det lättare att skapa kontakter, men tar å andra sidan mer energi.

Ta vara på samtal i vardagen

När du känner dig ensam längtar du kanske efter en nära vän eller större umgängeskrets. Det är enklare att börja där du står, att hälsa, växla några ord med människor du träffar, prata lite längre än nödvändigt med grannen. Vi behöver kontakter på alla nivåer och även de små ögonblicken och samtalen bidrar till vårt välbefinnande.

Ta upp kontakten med vilande vänner och bekanta

Inom försäljning brukar man säga att det är svårare att få en ny kund än att behålla en befintlig kund. Kanske gäller detsamma relationer? Ibland kommer livet emellan och vi glider isär från människor vi tycker om. Kanske finns det kontakter att plocka upp på nytt?

Gör någonting du tycker om

Ensamhet är ett tabubelagt ämne. Det är inte många som säger ”jag känner mig ensam, får jag vara med?”

Det kan vara enklare att ägna sig åt en aktivitet du tycker om, som sedan leder till att du träffar människor som delar ditt intresse. Då slipper du känslan av att någon ”tar hand” om dig för att du är ensam. Gör någonting som du tycker om – så kanske du träffar någon du tycker om?

Träna på att ta kontakter, lyssna och dela

Vi kan alla bli ringrostiga i konsten att ta kontakt och samtala. Liksom fysisk aktivitet bygger kondition och styrka, kan vi träna vår förmåga att vara sociala.

Ett första steg kan vara att se varandra i ögonen och le när vi träffas på gatan. Därefter kan det kännas enklare att växla några ord. Konsten att lyssna är mycket värd, både för korta och långa relationer.

Om du vill fördjupa en relation kan du börja med att dela med dig av små portioner av sådant som är riktigt viktigt för dig. Att ge någon ett förtroende leder ofta till att du får någonting tillbaka. Sociala färdigheter går att öva upp.