Vilka livsstilsval är viktiga för dig?

Vi har utvecklat Diagnosdukar, ett enkelt och roligt sätt att lära sig mera om diagnosen och vad du kan göra själv för att må så bra som möjligt.

Diagnos-duken kan beskrivas som en ”bordsaffisch” med fakta och diskussionsfrågor.

Kring varje duk samlas 3 till 5 personer för att lära sig mera diagnosen samt hur egenvård och livsstil påverkar sjukdomsutvecklingen. På duken finns ett antal stationer med fakta och frågor som deltagarna löser tillsammans.

Självinstruerande duk

Diagnos-duken är självinstruerande, alla instruktioner och tidsangivelser står på duken. Gruppen kan på egen hand organisera sitt arbete eller utse någon som håller i mötet, leder arbetet framåt och har koll på klockan. Dialogduken kan genomföras vid ett tillfälle eller delas upp i flera träffar, till exempel som en studiecirkel.

Fem diagnoser - även för närstående

Diagnosduken passar bäst för dig som har respektive diagnos KOL, hjärtsvikt, benartärsjukdom, förmaksflimmer och högt blodtryck eller som är närstående.

  • I dagsläget erbjuder vi KOL-duken, SVIKT-duken, BAS-duken, Flimmer-duken och Blodtrycks-duken.
  • Dukarna finns att beställa i vår webbshop 
  • Om du vill vara med i en samtalsgrupp kring någon av diagnos-dukarna tillsammans med andra, kontakta din förening.