Vi behöver prata om nedstämdhet och oro

Vi pratar mindre om vår mentala hälsa än om vår kroppsliga hälsa. Ändå påverkar den mentala hälsan oss i hög grad. Kropp och själ sitter ihop. Om vi drabbas av kroppslig ohälsa påverkar det också vår mentala hälsa. Och tvärtom.

Det är viktigt att vi uppmärksammar signaler på nedstämdhet och oro, så att vi kan prata med varandra, och med vården, och få tillgång till den hjälp som finns.

Den mentala hälsan påverkar livskvaliteten i hög utsträckning och det finns behandling som hjälper.

Oro och nedstämdhet 

Alla känner sig ledsna och oroliga ibland. Oro och nedstämdhet är normala reaktioner och vanliga när vi till exempel hamnar i en svår situation eller upplever en förlust.

Känslorna hjälper oss att ta in och bearbeta det som har hänt och kan förbereda oss inför kommande förändringar.

Ibland blir våra känslomässiga reaktioner så starka eller långvariga att de blir till ett hinder i vår vardag.

Viktigt att prata med vården

När nedstämdhet utvecklas till depression och oro blir till ångest, är de inte längre till hjälp för oss.

Om du känner att negativa känslor hindrar dig från att uppleva livets goda sidor eller leder till att du undviker att göra saker av rädsla för att orsaka ett obehag, är det viktigt att du pratar med vården.

Påverka din livskvalitet

Det finns behandling för depression och ångest som kan påverka din livskvalitet till det bättre.

Att prata med varandra och med vården om hur vi mår mentalt kan hjälpa många att må bättre.

Genom tystnad sker ingen förändring

Vill du prata med någon om hur du eller någon du känner mår?

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon, alla dagar 13 - 22. Det kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym 0771-22 00 60.

Bygg din mentala hälsa

Mental styrka handlar om att behålla fokus på det som går att göra och att njuta av det som är bra – trots motgångar.

För att vara mentalt stark behöver du tänka realistiskt positivt.

Å ena sidan behöver du acceptera verkligheten, annars kommer du att leva med felaktiga förväntningar vilket leder till negativa överraskningar och besvikelser. Å andra sidan behöver du vara positiv, vilket betyder att se de möjligheter du har och ta vara på potentialen i olika situationer.

När man studerat människor som lyckas hitta styrkan att kämpa emot sjukdom och svårigheter och ändå ta tillvara livet, framkommer några gemensamma faktorer som vi alla kan lära av:

Acceptera det som inte går att ändra

Att acceptera till exempel en sjukdom eller naturligt åldrande innebär att du sätter dig in i och förstår konsekvenserna av din situation. Du väljer att lägga din energi på att göra det du kan och njuter av det som går.

Engagera dig i det som är viktigt

Om man lyckas acceptera sin nya livssituation är nästa steg att undersöka vad som känns viktigast att göra med de nya förutsättningarna – och att prioritera det som är viktigt för just dig och det som ger glädje och energi tillbaka.

Släppa allt ibland

Försök att hitta stunder, platser och aktiviteter som ger dig ro - en aktiv paus från grubblerier och starka känslor. Det kan handla om att gå i naturen eller lyssna på musik, men också om meditation och avslappningsövningar.

Rör på dig, motionera och träna

Att röra på sig är bra för hela kroppen. När musklerna är trötta utsöndras ämnen som är bra för resten av kroppen och som hjälper hjärnan att återhämta sig.

Träning gör att du orkar mer och skyddar till en viss del mot nedstämdhet och oro.

Granskat av Clas Malmström, läkare, april 2019.

Goda råd för oroliga tankar

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.

När vi utsätts för olika kriser som till exempel covid-19, orsakar det oro vilket kan leda till depression. Få goda råd om hur du kan må bra trots kriser.