Hälsocoachen - ditt stöd på väg mot nya vanor

Hälsocoacher är en ny roll i våra föreningar med uppgiften att stötta medlemmar på vägen mot nya vanor och bättre hälsa. Coachningen sker i mindre grupper om fem till åtta personer. Varje möte har ett tema på vägen mot bättre hälsa och tar ungefär två timmar. Fokus ligger på vad hälsa är för dig och vad du kan göra för att må så bra som möjligt.

Hälsocoachen leder Hälsomöten genom att ta upp olika ämnen, hålla i diskussioner, genomföra övningar och vägleda gruppens arbete.

Hälsomöten utgår från din drivkraft och dina mål. Hälsocoachen är ett bollplank och ditt stöd i att hitta en väg framåt som fungerar för dig.

Anmäl dig till Hälsomöten

Vill du gå Hälsomöten? Kontakta din förening.

Vill du utbilda dig till Hälsocoach? Kontakta Helene Silfver

Vår modell för coachning: