Hälsocoachen - ditt stöd på väg mot nya vanor

Hälsocoacher stöttar medlemmar på vägen mot nya vanor och bättre hälsa. Coachningen sker i mindre grupper. Fokus ligger på vad hälsa är för dig och vad du kan göra för att må så bra som möjligt. 

Hälsocoachen leder Hälsomöten genom att ta upp olika ämnen, hålla i diskussioner, genomföra övningar och vägleda gruppens arbete.

Hälsomöten utgår från din drivkraft och dina mål. Hälsocoachen är ett bollplank och ditt stöd i att hitta en väg framåt som fungerar för dig.

Coachningen sker i mindre grupper om fem till åtta personer. Varje möte har ett tema på vägen mot bättre hälsa och tar ungefär två timmar.

Anmäl dig till Hälsomöten

Vill du gå Hälsomöten tillsammans med andra digitalt: Tillsammans
För mer information kontakta info@hjart-lung.se

Vår modell för coachning:

Läs mer om Hälsocoacher

Hälsocoachen ger tid att prioritera

I Piteå har Hälsocoach Margit Eklund lotsat fyra grupper mot en bättre vardag. Ett halvår senare ses deltagare från de olika grupperna för att prata om varför de valde att bli coachade, hur det gick till och vad som har hänt efteråt.

I Piteå har Hälsocoach Margit Eklund lotsat fyra grupper mot en bättre vardag. Ett halvår senare ses deltagare från de olika grupperna för att prata om varför de valde att bli coachade, hur det gick till och vad som har hänt efteråt.