Skapa balans mellan stress och återhämtning

Stress är ett begrepp som fått en otydlig innebörd därför att ordet har använts i många olika sammanhang och ofta felaktigt. För många har stress blivit likställt med negativ stress. Negativ stress innebär ett för högt stresspåslag där vi under en längre tid känner att kraven är för stora jämfört med våra möjligheter. Det finns även positiv stress, som är hälsobefrämjande.

Vi kan bli stressade både av orsaker i vår omgivning och av våra egna tankar och känslor. Negativ stress kan orsakas av till exempel hög arbetsbelastning, en ansträngd hemmiljö eller dålig ekonomi.

Oro och nedstämdhet leder ofta till stress, liksom också bristen på positiv stimulans. Det är viktigt att känna till att det också finns positiv stress, som är hälsobefrämjande.

Är stress farligt?

Stress är ett naturligt tillstånd där kroppen förbereder sig på att möta en utmaning. Kroppen reagerar då genom ett ökat hormonpåslag som gör oss extra alerta och handlingskraftiga.

Att uppleva stress ibland är normalt och inte farligt. Stress blir farligt först när kroppen inte får möjlighet att återhämta sig mellan stresspåslagen.

Negativ stress kan beskrivas som långvarig anspänning utan tillräcklig återhämtning. Ibland är det svårt att snabbt åtgärda de faktorer som stressar oss. Då är det bra att veta att stress inte är farligt i sig om vi med jämna mellanrum lyckas göra avbrott i spänningen inombords och hinner ”ladda batterierna”.

Genom att träna vår återhämtningsförmåga blir vi mer tåliga för stress.

Vad är återhämtning?

Återhämtning sker inte automatiskt för att vi inte gör något ansträngande. Vi behöver medvetet hitta det som verkligen får oss att slappna av och sedan se till att göra det.

Återhämtning handlar om pauser, avkoppling, avslappning, sömn och motion men också om att variera det vi gör. Om vi sitter mycket behövs motion för att skapa balans, om vi vistas i bullriga miljöer kan återhämtningen ske genom tystnad.

Återhämtning kan också handla om att tänka på någonting annat eller att vila tankarna helt.

Här är några saker som kan förbättra kvaliteten i återhämtningen:

  • Motion och träning
  • Omväxling, göra något helt annat än det man brukar
  • Roliga och inspirerande aktiviteter
  • Att vara i naturen
  • Att umgås med människor du tycker om
  • Rogivande aktiviteter som att lyssna på musik, avslappnings- och andningsövningar, massage mm.

Fysisk aktivitet är en bra ”medicin” mot stress och ger en positiv effekt på nästan alla områden som påverkas negativt av stress.

Hur kan du hantera stress?

Om du alltför ofta känner dig stressad kan det vara klokt att inte bara hoppas att det ska bli bättre utan försöka göra något åt det, till exempel:

  • Ta inte på dig ansvar för fel saker. Prioritera det som är viktigast, välj bort och säg nej till sådant som du egentligen inte bör spilla tid på.
  • Planera och genomför aktiviteter som ger dig energi och god vila.
  • Tänk på din inställning – kan du ändra ditt sätt att tänka? Hur mycket av stressen beror på att du oroar dig i onödan och hur mycket beror på verkliga bekymmer och problem?
  • Ta itu med det som stressar dig. Gör det du kan göra, och oroa dig sedan inte för det du ändå inte kan påverka.

För våra medlemmar har vi tagit fram Tematräffar Stresshantering, läs mer här:

Granskat av Clas Malmström, läkare, april 2019.