Mental hälsa vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Studier visar att det är vanligt med nedstämdhet och oro i samband med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Det är också normalt att bli nedstämd över en sämre hälsa och nedsatt ork.

Ökad förekomst av depression och ångest

Vid flera hjärt-, kärl- och lungsjukdomar finns en ökad förekomst av depression och ångest vilket påverkar livskvaliteten.

Det är naturligt då hjärtat, kärlen och lungorna påverkar våra mest grundläggande funktioner: andningen och förmågan att pumpa ut syre i blodet.

Att ständigt oroa sig för hjärtats slag eller uppleva stark andfåddhet är påfrestande och leder ofta till oro.

Samtalsterapi och medicinsk behandling

Det finns medicinsk behandling och samtalsterapi som kan göra att du mår bättre. Därför att det viktigt att ta upp hur du mår psykiskt med din läkare.

  • Var uppmärksam på dig själv och din omgivning. Om du misstänker att du eller någon i din närhet är deprimerad - prata om det, med varandra och med vården.
  • Det finns behandling som kan få det mörka att lätta.

Ångest vanligt vid KOL

Vi borde alltid fråga hur patienterna hanterar sina andningsproblem och om de har ångest. Det gör vi inte idag, säger Ann Ekberg-Jansson, lungspecialist och verksamhetschef vid Angereds närsjukhus i Göteborg.

Vi borde alltid fråga hur patienterna hanterar sina andningsproblem och om de har ångest. Det gör vi inte idag, säger Ann Ekberg-Jansson, lungspecialist och verksamhetschef vid Angereds närsjukhus i Göteborg.