Träning vid hjärt-, kärl- och lungsjukdom

Hjärt-, kärl- och lungsjukdom för ofta med sig en ökad trötthet och det är vanligt att bli andfådd även vid måttlig ansträngning. Att röra på sig och träna tar emot och kan upplevas som obehagligt eller farligt.

I dag har forskning visat att det är viktigt att träna vid de allra flesta former av hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Vid många diagnoser är träning en del av behandlingen. Att hålla sig i så god form som förutsättningarna medger ökar dina förutsättningar att stå emot sjukdomen och gör att du orkar mera i vardagen.

Vid de flesta hjärt-, kärl- och lungdiagnoser rekommenderas måttligt ansträngande konditionsträning och styrketräning.

Kontakta en fysioterapeut - utan remiss

Om du har en diagnos och vill börja träna, eller träna mera, ska du kontakta en fysioterapeut. Du behöver ingen remiss. Tillsammans kan ni hitta den ansträningsnivå som passar dig och ta fram ett träningsprogram utifrån dina förutsättningar.

På FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) finns vetenskapligt grundande riktlinjer för träning vid olika diagnoser.

Inom Riksförbundet HjärtLungs patientutbildningar har vi tagit fram faktablad om träning vid KOL och hjärtsvikt. Dessa kan du ta del av här:

Träna efter en hjärtinfarkt

Att drabbas av en hjärtinfarkt är ofta chockartat men kan bli början på ett nytt liv med bättre vanor och högre livskvalitet. Sjukgymnasterna Maria Davidsson och Jenny Lordell jobbar med att väcka hjärtpatienternas intresse för hård träning.

Att drabbas av en hjärtinfarkt kan vara chockartat, men det kan också bli början på ett nytt liv, med bättre vanor och högre livskvalitet. Sjukgymnasterna Maria Davidsson och Jenny Lordell med att väcka hjärtpatienternas intresse för träning – hård träning.