Ensamhet – på gott och ont

Ensamhet är något de flesta av oss behöver, när vi kan välja ensamheten och vara ensamma på ett sätt som vi tycker om. Då kan ensamheten ge oss energi och återhämtning. Det är en positiv ensamhet, där vi får möjlighet till en stund av lugn och ro, fundera över saker vi varit med om eller helt enkelt glömma allt för en stund. 

Alla är ensamma ibland

Det finns också ensamhet som hör livet till och som de flesta av oss går igenom under olika perioder i livet. Det kan vara under den tiden vi närmar oss att bli vuxna och brottas med tankar om vilka vi är och vill vara.

Många känner sig ensamma i samband med förluster av viktiga relationer, till exempel vid en separation, en flytt eller om någon man tycker om går bort.

Ensamheten kan också uppstå när vi går igenom saker som vi inte kan dela med någon. Ibland är vi ensamma utan att veta varför. Den här sortens ensamhet upplever alla ibland och den går oftast över, kanske hjälper den oss till och med att utvecklas och gå vidare?

Långvarig ofrivillig ensamhet tär på kropp och själ

Ofrivillig ensamhet är någonting helt annat. Det är den ensamhet vi inte väljer själva och inte trivs med. Tyvärr är det idag vanligt att vara ensam, också i långa perioder. Vi har byggt ett samhälle med många möjligheter till kontakt – men också många möjligheter till att glida ifrån varandra.

Ofrivillig ensamhet är vanligt. I Sverige uppskattas mellan en halv och en miljon människor vara ofrivilligt ensamma och ungefär 300 000 är socialt isolerade, vilket innebär att man har få kontakter och sällan träffar andra.

Den ofrivilliga ensamheten påverkar vår hälsa negativt. Vissa menar att det är en folksjukdom och att ensamhet behöver lyftas upp och diskuteras på samma sätt som fysisk aktivitet, mat och sömn.

När man känner sig ensam reagerar kroppen med ett lågmält men konstant stresspåslag. Därför påverkar ensamheten kroppen på ett liknande sätt som stress och ökar risken för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Ensamhet kopplas också ihop med nedstämdhet, depression, sämre sömnkvalitet och högre smärtkänslighet.

Att skapa gemenskap är ett gemensamt ansvar

Ensamhet leder ofta till mer ensamhet och ju längre man har varit ensam desto svårare blir det att bryta ensamheten. Vårt sätt att tolka sociala signaler påverkas när vi är ensamma, vi blir mer reserverade och misstänksamma vilket gör det än svårare att skapa nya relationer.

För att minska ensamheten i samhället behöver alla hjälpas åt; politiker, vårdpersonal, föreningslivet och var och en av oss som medmänniska. Det krävs omfattande och långsiktiga åtgärder och små stunder av medmänsklighet i vardagen. För att nå dit behöver vi våga möta ensamheten och börja prata om den.

Vill du vill lära dig mer om ensamhet, bidra till att bryta ensamhet i samhället eller förändra stunder av ensamhet som du upplever själv?

För dig som är medlem finns Tematräffar Ensamma tillsammans och Hälsomöte Ensamhet som genomförs av våra Hälsocoacher.

Granskad av Anna Bennich, psykolog.

Tematräffar kring ensamhet

Vi har tagit fram ett kursmaterial, Tematräffar, om hur ensamhet påverkar hälsan och hur vi tillsammans kan bryta ensamhet. Du kan läsa mer om våra Tematräffar här:

Är du nyfiken och vill gå Tematräffar ensamma tillsammans? Vi erbjuder digitala Tematräffar ensamma tillsammans i liten grupp och under ledning av en Hälsocoach. Läs mer och anmäl dig här:

Anna Bennich föreläser om ensamhet

Anna Bennich är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och författare. Hon föreläser om ensamhet, vilka vi tror är ensamma och hon slår hål på myter.

Anna Bennich är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och författare. Hon föreläser om ensamhet, vilka vi tror är ensamma och hon slår hål på myter.