Hur gör de som är bra på stress?

När forskare har studerat personer som klarar stress bra har de kommit fram till några gemensamma beteenden. Det handlar till exempel om att ta på sig lagom svåra utmaningar, göra "bra nog" och att våga möta det obekväma.

Några gemensamma beteenden hos de som klarar stress på ett bra sätt:

Tar på sig lagom svåra utmaningar

  • Det är viktigt för livskvaliteten att ha något angeläget att engagera sig i.
  • De utmaningar du tar på dig ska vara stimulerande och meningsfulla men också stämma överens med dina förutsättningar.
  • Tar du på dig mer än du hinner eller orkar är det lätt att hamna i en stressfälla.

Är bra på att göra nytta – och bra på att ta paus

Det är viktigt att varva prestation med vila, växla mellan ansträngning och återhämtning och pendla många gånger per dag från att jobba till att koppla av.

En av stresstålighetens nycklar är förmågan att i huvudet styra sitt sinnestillstånd så att man ofta växlar mellan anspänning och kravlöshet.

Gör så gott de kan, men inte mer

”Bra nog” är en långsiktig strategi. Att göra för mycket och överarbeta är sällan mödan värt.

Vågar möta det obekväma

  • Alla möts vi av påfrestande situationer, stora som små, som kan ta mycket energi.
  • Det är viktig att inte låta obehaget sluka energi, utan att ta sig igenom det som är jobbigt för att nå dit du vill.
  • Fokus bör inte ligga på det som kommer i vägen, utan på det som ska uppnås.

Är medvetna om vad som är äkta välbefinnande och livskvalitet

De som är bra på stress tillåter sig att:

  • ha kul
  • ägnar sig åt sina intressen
  • umgås med människor de tycker om
  • njuter ibland av något gott.

Men framför allt påminner de sig ofta om vad som är viktigt i livet och prioriterar detta.

Sköter om sig, håller sig i bra form och äter bra mat

Att ta hand om sig själv är viktigt för att ge kroppen förutsättningar att stå emot livets påfrestningar.

Det gäller alla – även vid kronisk sjukdom behöver man motionera på den nivå man klarar för att inte förlorar mer muskler än nödvändigt.